Den europeiska standardaden som bara tillåter 5 joule i rovdjursstängsel hotar rovdjurspolitiken, anser Naturvårdsverket.
Den europeiska standardaden som bara tillåter 5 joule i rovdjursstängsel hotar rovdjurspolitiken, anser Naturvårdsverket.

Svagare elstängsel hotar rovdjurspolitiken

Naturvårdsverket anser att de nya reglerna för elstängselaggregat hotar rovdjursförvaltningen. I ett yttrande till jordbruksdepartementet konstaterar Naturvårdsverket att begränsningen till 5 joule omöjliggör fungerande rovdjursstängsel.

I september förändrades de svenska reglerna för elstängselaggregat så att de gamla, starkare aggregaten på 15–25 joule inte längre blev godkända enligt europeisk standard. Istället gäller nu en övre gräns på 5 joule.
Elsäkerhetsverket har bedömt att även de svagare elstängselaggregaten kan hålla rovdjuren utanför. Men detta tillbakavisas av Viltskadecenter och flera experter, som anser att gränsen på 5 joule omöjliggör fungerande rovdjursstängsel.

5 joule verkningslöst
I ett yttrande till Jordbruksdepartementet säger Naturvårdsverket att de kraftigare aggregaten på 15–25 joule måste tillåtas, annars blir rovdjursstängslen i praktiken verkningslösa. Naturvårdsverket påpekar också att arbetet med rovdjursstängsel är ett av de mest prioriterade områdena i rovdjurspolitiken.
Läs mer i frågan här.