Tjäder och orre ska exporteras till Tyskland för att återinföras i den tyska naturen.
Foto: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com Tjäder och orre ska exporteras till Tyskland för att återinföras i den tyska naturen.

Svenska tjädrar blir tyska

Sverige ska medverka till att återinföra tjäder och orre i Tyskland genom att exportera fåglar.

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta en begränsad fångst av tjäder och orre i Västerbottens, Jämtlands och Gävleborgs län, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Sverige kommer att bidra med 60 tjädrar och 25 orrar årligen under fem till sex år.
De fåglar som fångas i Sverige ska sedan transporteras till Tyskland och sättas ut på olika platser.
– Bevarandeprojekten i Tyskland bedrivs på ett ambitiöst och genomtänkt sätt. Extra positivt är också den breda samverkan mellan olika aktörer i arbetet med att återinföra dessa arter, säger Hanna Dittrich Söderman, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Arten ska återinföras 
Syftet är att återinföra arterna i områden i Tyskland där de funnits tidigare.
Tjäderprojektet bedrivs i Brandenburg i nordöstra Tyskland, där man under 15 års tid har samverkat mellan olika aktörer för att förbereda tjäderns återkomst. 
Projektet att återinföra orre sker i Röhnområdet i centrala Tyskland som är ett så kallat biosfärsområde, det vill säga ett naturområde som är skyddat av FN-organet Unesco.