Foto: MM.Wildlifephotos/ShutterstockForskare studerar just nu vildsvin på Södertörn för att kunna stoppa ett utbrott när den afrikanska svinpesten eventuellt når Sverige.

Svinpest simuleras på Södertörn

Ju mer den afrikanska svinpesten sprids i Europa, desto större blir risken för att den når även hit. För att förbereda Sverige inför ett smittoutbrott genomförs just nu ett fältforskningsprojekt på Södertörn.

Den afrikanska svinpesten har under senare år fått fäste i Baltikum och delar av östra Europa. Den har ännu inte nått Sverige, men risken för att så ska ske anses förhöjd.
– Jag skulle inte bli förvånad om den kommer hit, med tanke på all den trafik som finns mellan Sverige och de länder som har den, säger Jonas Malmsten, veterinär och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, till Mitt i Stockholm.

Samlar på sig kunskap
Han är fältansvarig för forskningsprojektet på Södertörn. Det går ut på att studera bland annat hur olika vildsvinsgrupper har kontakt med varandra, hur stora områden de rör sig över och hur effektiva stängsel kan vara. Utifrån kunskaperna som forskarna samlar på sig ska de sedan simulera ett pestutbrott i en dator, för att se hur man kan tackla det.
Afrikansk svinpest är en dödlig sjukdom som drabbar främst vildsvinspopulationer, men även tamgris. Med normal smittspridning gris till gris sker spridningen relativt långsamt, men viruset får många gånger hjälp på vägen. Jägare som jagar utomlands – och inte tänker på att de har blodiga kläder, smittad lera under kängorna eller okokta troféer med sig hem – är en av riskgrupperna.

Utbrott kan stoppas
Om svinpestsmittan finns i ett avgränsat område och insatser sätts in snabbt kan man lyckas stoppa ett utbrott. Och det är den möjligheten som undersöks i forskningsprojektet som koordineras av forskare vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, i samarbete med bland andra SLU och Uppsala universitet.
Södertörn, söder om Stockholm, är ett vildsvinstätt och väl avgränsat område där det också rör sig en del människor. Genom att sätta sändare på vildsvin och samla information om hur de påverkas av olika störningar ska forskarna ta reda på hur man kan hålla kvar vildsvinen inom ett område.
– Tanken är att undersöka möjligheten att via hägn skapa en barriär och på så sätt förhindra att smittan sprids om den skulle komma. Via simuleringen ska vi sedan försöka se om stängslen fungerar, och om och hur vi kan använda oss av utfodring för att få grisarna att stanna, fortsätter Jonas Malmsten.

Jägarkåren viktig
Även jägarkåren anses vara en viktig del i ett försvar mot den afrikanska svinpesten. Sveriges jägare är välorganiserade och jägarna har ett nära samarbete med olika myndigheter. Men jakt kan också leda till ökad smittspridning, vilket ska undersökas av SLU-forskarna.
Tidigare i veckan uttalade sig en representant från Svenska Jägareförbundet i ATL TV på ett sätt som kunde tolkas som att vildsvinen på Södertörn ska utrotas.
– Det har nog blivit något missförstånd där. Jag förmodar att vederbörande åsyftar det här projektet, men vi har ingen rätt alls att döda djuren, det där sköter jägarna. Skulle smittan dyka upp om ett år kommer jägarna och myndigheterna att kunna använda den här informationen, vilket kanske kan innebära att ta bort grisarna inom ett visst område, säger Jonas Malmsten, SLU.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...