Foto: Göran Ekeberg/Addlight, Karta: Jordbruksverket Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär, och kartan som visar gränserna för den smittade zonen.

Svinpesten: Jätteområde klassas som smittad zon

Jordbruksverket bestämmer att närmare 100 000 hektar mark huvudsakligen i Västmanland ska bli föremål för svinpestrelaterade restriktioner. ”Ett riktigt stort område, större än vi trodde, men nu är huvudsaken att begränsa smittan”, säger Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär.

Bl.a. detta gäller i den smittade zonen

  • Förbud för all jakt på alla arter av vilt.
  • Förbud för aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlingsbana.
  • Förbud för alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Förbud för lösspringande hundar.
  • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur smittad zon. Jordbruksverkets instruktioner för rengöring och desinfektion ska följa.
  • Den som håller hägnade vildsvin i smittad zon ska uppskatta antalet vildsvin i hägnet och dokumentera antalet i en hägnjournal.
  • Djurhållare måste dagligen inspektera sina hägn och rapportera sjuka eller döda djur.

För mer information se länk till Jordbruksverkets beslut nedan.

Vid 16-tiden i dag beslutade Jordbruksverket i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att ett område på 996 kvadratkilometer – närmare 100 000 hektar mark – med omedelbar verkan spärras av.

In i Dalarna

Området sträcker sig från Västmanland, där afrikansk svinpest konstaterats i Fagersta, och in i Dalarna.

– Ingen kommer att få röra sig i markerna. Det handlar om att begränsa, begränsa och begränsa. Vår tydliga förhoppning är att vi ska kunna utrota sjukdomen. Hypotesen är att den inte är spridd i större omfattning, vi har ju kontinuerlig övervakning av vildsvinen, säger Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär som arbetar på SVA.

Inom det avgränsade området råder ett totalt jaktförbud på alla arter. Inget skogsarbete får förekomma och maskiner som står inom zonen måste desinficeras innan de flyttas till platser utanför zonen. Alla former av mänsklig aktivitet som bär- och svampplockning, idrott och sammankomster är förbjuden. Hundar får inte släppas.

Hur kommer det att bli för jägare som bor inom det avgränsade området, får de åka och jaga på andra platser i landet?

– Det handlar om biosäkerhet. Om de är ytterst noggranna så att de inte får med sig smittan till andra ställen. Här kommer vi att ta hjälp av jägarorganisationerna för att få ut rätt och snabb information.

– Men jag märker att jägarna tänker rätt när jag pratar med dem. Alla har vi lärt oss mycket av corona och den tiden, det känns som att det finns en stor förståelse och insikt om vad det är som gäller nu.

Är det lika viktigt att rapportera in nu när smittan är konstaterad?

– Det är viktigare än någonsin! Nu vill vi kolla allt, undersöka allt. Vi vill få in så mycket som möjligt. Var uppmärksam, jägarnas ögon i skog och mark är vårt viktigaste verktyg. Vet man att det ligger ett vildsvinskadaver någonstans är det bara att kontakta oss. Gärna via mejl, vi är ganska nedringda just nu.

Vet man mer om varifrån smittan kommer?

– Nej, men det jobbar virologerna med. De kan undersöka vilken virusstam det rör sig om och via genetiken få ledtrådar till var det kommer ifrån.

Sammanfattningsvis, vilka följder får det för Sverige att afrikansk svinpest nu finns här?

– Väldigt stora skulle jag säga. Först och främst berörs ju alla som bor i zonen väldigt drastiskt. Sedan kommer effekterna på grisproduktionen att bli väldigt stora. Alla som jagar utomlands kommer att påverkas med strängare regler mot resenärer till och från Sverige.

– Men människor kan inte smittas, det är den enda goda nyheten. Viruset är helt anpassat till gris och inte av det slaget som exempelvis corona som muterar och kan smitta över artgränser. Det har funnits länge och fått chansen i många år. Men människan kan liksom till exempel räv och rovfågel vara en passiv bärare av viruset och föra det vidare.

Här kan du läsa Jordbruksverkets beslut om den smittade zonen.

Här rapporterar du iakttagelser om sjuka eller döda vildsvin.