Svinpesten når Tjeckien

Två döda vildsvin som hade afrikansk svinpest har hittats i Tjeckien. Fyndet gjordes nära Zlin, 300 km sydost om Prag.

Därmed har ytterligare en front med svinpest upptäckts nära Tyskland. Svinpesten finns redan i Polen.

Men fynden i Tjeckien är alltså de två första i det landet. Längre österut i Ukraina finns också svinpest. Däremot inte i det mellan Tjeckien och Ukraina liggande Slovakien.

Det gör att man befarar att svinpesten fått mänsklig ”hjälp” att transporteras till Tjeckien. 

Kan spridas med mat

Ett av det vanligaste sätten för svinpesten att spridas är nämligen att någon omedveten människa på en rastplats äter till exempel en infekterad korv. Hela korven konsumeras inte utan slängs i naturen. Där hittas den infekterade korven av ett vildsvin.

Deutscher Jagdverband går nu ut i ett pressmeddelande och uppmanar alla jägare att hålla skärpt uppmärksamhet i naturen. Vildsvin som hittas döda bör rapporteras till veterinär.

Man bör inte ta med sig livsmedel hem från länder med svinpest. Jakttroféer kan också utgöra en risk.