Foto: Tommy Svensson/Mostphotos Det finns inga dokumenterade observationer av havsörn nära Arlanda flygplats i år.

Swedavia får skyddsjaga en havsörn på Arlanda

En havsörn får skjutas på Arlanda flygplats under hösten och vintern. Det har Naturvårdsverket beslutat efter två incidenter förra året som hade kunnat sluta illa.

Det är Swedavia som har ansökt om tillstånd att få bedriva skyddsjakt inom Arlanda flygplats av hänsyn till flygsäkerheten.

Under sensommaren 2022 ägde två kollisioner mellan havsörn och flygplan rum i samband med start och landning. De orsakade materiella skador, men utgången hade kunnat bli allvarligare med tanke på havsörnars storlek och vikt. Havsörnen är en av Sveriges största fåglar med en kroppsvikt på mellan 4 och 7 kg, och ett vingspann på ungefär två meter.

Risk för framtida incidenter

På Arlanda flygplats äger drygt 230 000 starter och landningar rum årligen. Både Swedavia och länsstyrelsen i Stockholms län gör bedömningen att det finns en risk för framtida incidenter, trots att det inte finns några dokumenterade observationer av havsörn i närområdet i år.

Naturvårdsverket håller med och skriver i sitt beslut om skyddsjakt på en havsörn att det i det här fallet inte finns någon annan lämplig lösning.

I första hand skrämsel

– Flygplatsen arbetar i första hand med att skrämma bort havsörnarna från flygplatsens område och arbetar aktivt med att göra flygplatsen så oattraktiv som möjligt för fågel och vilt, säger Marie Edvall på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet i ett pressmeddelande.

Skyddsjakten får utföras från och med i dag, den 1 augusti, till och med den 31 januari 2024, och på uppdrag av flygplatsens ägare Swedavia.

Havsörnen omfattas av flera olika skyddsdirektiv och är i dag klassad som nära hotad i Sverige. Populationen ökar dock och antalet reproduktiva individer uppskattas vara cirka 1 800.