Stora Enso bakar in fallavgiften för älg i arrendepriset som betalas i förskott.
Foto: Anders Ljung Stora Enso bakar in fallavgiften för älg i arrendepriset som betalas i förskott.

Tar ut fällavgiften för älg i förskott

Stora Enso skog har ändrat reglerna för mindre jaktlag

Stora Enso skog har ändrat avgifterna för ett par hundra mindre jaktlag. Fällavgifterna för de älgar lagen förväntas skjuta bakas in i arrendeavgiften. Det innebär att lagen får betala fällavgift oavsett om de skjuter någon älg eller inte.
– Det är en rent administrativ grej för oss. Vi slipper hantera fällavgifterna för mindre jaktlag separat, säger Michael Larsson, nyttjanderättschef på Stora Enso skog.

Det kostar 5 125 kronor inklusive moms att skjuta en vuxen älg på marker upplåtna av Stora Enso skog. Tidigare har fällavgiften på vuxen älg betalats när den skjutits medan fällavgiften på kalv varit borttagen många år. Nu bakas fällavgiften in i arrendepriset och ska betalas i förskott.
– Vi har ett hundratal mindre lag som haft det systemet sedan tidigare. Nu har vi infört samma regler för ytterligare några hundra jaktlag där vi upplåter jakt på marker från Värmland i söder till Härjedalen i norr. På det här sättet slipper vi hantera fällavgifterna separat, säger Michael Larsson.

”Inga stora pengar”
Det finns ingen arealgräns för vilka jaktlag som ska betala fällavgiften i förskott, men enligt Michael Larsson handlar det om mindre lag där man har en till två vuxna älgar i tilldelning.
– Det blir inga stora pengar om man slår ut summan på jägarna i lagen, säger Michael Larsson.

• Handlar det om att ni vill förmå jägarna att skjuta fler älgar?
– Nej, den här förändringen görs för att vi ska göra vår administration lättare. Vi har inte fått några större reaktioner på det här, svarar Michael Larsson.