Foto: ShutterstockFinland ska bidra till att en fertil varg från den finsk-ryska populationen med minst fem års mellanrum vandrar över till den skandinaviska populationen.

Tätare vargsamarbete i Norden

Jordbruks- och skogsbruksministeriet i Finland har stärkt samarbetet med svenska och norska myndigheter kring vargfrågor. Samarbetet fokuserar på genflödet mellan den skandinaviska och finsk-ryska vargpopulationen.

Beredningsgruppen som förbereder finska förvaltningsplanen för varg har diskuterat vargarna i renskötselområdet. Hur ska skadorna på ren på naturbeten kunna förebyggas? En lösning kan vara effektivare övervakning och utfodring av ren. Man ska utreda hur detta ska kunna utföras.
Till den skandinaviska populationen hör den vargpopulation som lever i Sverige och Norge. För den har det upprättats en fullständig genkarta. Renskötselområdet är en viktig länk till den isolerade skandinaviska vargpopulationen. Frågan lyftes fram på beredningsgruppens möte i januari.

Finland ska bidra till genetisk mångfald
För att den skandinaviska populationen ska kunna behålla den genetiska mångfalden måste en fertil individ från den finsk-ryska populationen med minst fem års mellanrum vandra över till den skandinaviska populationen. Finland ska bidra till detta mål.
Naturvårdsverket följer aktivt upp vargpopulationen för att så fort som möjligt kunna identifiera de vargar som kommer från Finland eller Ryssland. Vargarnas ursprung bekräftas med dna-prov.

Finsk-rysk avkomma i Sverige
I de hittills kända fallen har vargarna tagit sig från Finland till Norge eller Sveriges södra delar via renskötselområdet.
Den senaste informationen om en nykomling, som också har förökat sig, är från år 2016. I Dalarna påträffades då ett reproduktivt par varav hanen härstammade från den finsk-ryska populationen.
Våren 2017 fick en tik som tillhörde den finsk-ryska populationen ungar i Örebro län, men hon hade flyttats dit 2013.
Trafiken går också åt det motsatta hållet. Undersökningar visar att omkring tio procent av vargarna som har dött i renskötselområdet härstammar från den skandinaviska populationen.

Skador på ren för 1,2 miljoner euro
Enligt det finska viltskaderegistret uppgick värdet av skador av varg på ren i Finland till cirka 1,2 miljoner euro 2017. Skadorna inträffade främst i renskötselområdets östra och sydöstra delar.
Genom skyddsjakt har man hållit antalet vargar nere i renskötselområdet i Finland. Där finns inte heller permanenta reproduktiva vargflockar. 

Lars Sönnergren
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...