Undersökningen av den vuxna vargtiken i Långbogenreviret, som sköts den 9 juli, visar att det kan ha funnits två vuxna tikar i området och att vargläget i länet hemlighålls, säger JRF-talespersonen i Östergötland. (Arkivbild)
Foto: Mostphotos Undersökningen av den vuxna vargtiken i Långbogenreviret, som sköts den 9 juli, visar att det kan ha funnits två vuxna tikar i området och att vargläget i länet hemlighålls, säger JRF-talespersonen i Östergötland. (Arkivbild)

Tecken på två vuxna tikar i Långbogen

Obduktionen av fälld vargtik väcker frågor

Det var den vuxna vargtiken i Långbogenreviret i Östergötland som fälldes den 9 juli under skyddsjakt efter nya attacker mot boskap. Det visar DNA-testet av den fällda tiken. Enligt en talesperson för Jägarnas Riksförbund, JRF, i länet visar obduktionen att det i själva verket kan ha funnits två vuxna vargtikar i området och att vargläget mörkläggs.

Det var den 11 juni som länsstyrelsen i Östergötland beslutade om skyddsjakt på en vuxen varg i Långbogenreviret efter två vargangrepp på nötboskap. Ingen varg fälldes under tillståndstiden. Därför förlängdes skyddsjakten till den 31 juli.
Efter beslutet om skyddsjakt ”framkom uppgifter om att det med stor sannolikhet fanns åtta till tio veckor gamla valpar i reviret”, skriver länsstyrelsen.

Fynd av död vargvalp i juni
Det berodde på att det den 17 juni lämnades in en död vargvalp, som var cirka fyra veckor gammal när den dog.
Det gick dock inte få en DNA-analys av det ruttnade kadavret och observationerna av levande valpar i området har inte bekräftats.
När skyddsjakten överklagades till Förvaltningsrätten innebar ändå kadaverfyndet att domstolen gjorde ett tillägg i villkoren för den fortsatta skyddsjakten. Enligt tillägget fredades vuxen varg i sällskap av årsvalpar.

Nötboskapen flydde i panik
Den 6 och 8 juli var det nya vargattacker mot nötdjur. Ingen boskap dödes, men djuren fick panik. De sprang genom stängslet och flydde flera kilometer från hagen.
Klockan 4:45 på morgonen den 9 juli fälldes en vuxen vargtik efter att både inbjudna jägare och hundekipage ställt upp. Det var ett stort antal jägare som deltog kvällar och nätter under nästan en månad.
Tiken sändes till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för undersökning.

En vuxen tik fälldes
Den 29 juli kom beskedet från DNA-analysen som gjorts på Grimsö av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det var den vuxna tiken i Långbogenreviret som fälldes.
Enligt den preliminära SVA-rapporten diade inte alfatiken sina valpar innan hon sköts, meddelar länsstyrelsen.
Till Jaktjournalen säger statsveterinären Erik Ågren att det enligt obduktionsrapporten framgår att tiken fått valpar tidigare, men inget tyder på att hon fött ungar i år.

Fanns det två vuxna tikar?
– Det här stärker i så fall teorin att det i själva verket fanns två vuxna tikar i området, säger Dan Franzén, talesperson för rovdjursfrågor i Jägarnas Riksförbunds distrikt i Östergötland.
När valpar är cirka tio veckor gamla har de lämnat lyan och väntar vid mötesplatser på att föräldrarna, eller äldre syskon i flocken, kommer med kött från jaktturerna.
Även om tiken som fått den senaste vargkullen har fällts är det alltså inte problem för valparna att överleva om främst alfahannen ger dem mat från bytesdjur.

Fick sju valpar förra året
Den fällda tiken fick minst sju valpar förra året, enligt länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvaktar med ytterligare slutsatser hur det ligger till med den förmodade nya vargkullen och om den fällda tiken var förälder till just de valparna.
”Efter att prover från livmodern har tagits för mikroskopisk undersökning kommer länsstyrelsen att få en slutlig rapport från SVA. Länsstyrelsen avvaktar nu den slutliga rapporten från SVA, skriver myndigheten.

Vargforskare stormar 
I Jaktjournalen stormar vargforskaren Olof Liberg mot att reproduktiva vargtikar skjuts när de börjar etablera sig i södra Sverige.
Men enligt Dan Franzén var det omöjligt för skytten att se var det var för vuxen varg som sköts. Vargen hade följts av en spårhund en halv mil innan vargen kom fram till en passkytt.
– Det var inga valpar med i alla fall. Jag satt på pass tre kilometer bort och hörde skottet när tiken sköts, berättar han.

”De har hemligheter”
– Vi tycker det är bra att det blev som det blev. Vi har även haft tidigare valpar i området. Undersökningen av den fällda vuxna tiken och fyndet av en död vargvalp bekräftar i så fall bara att det varit flera vuxna tikar och att det finns fler vargar än vad som meddelats från länsstyrelsen. De har hemligheter som de inte går ut med officiellt.
Att en varg är borta är bra, tycker Dan Franzén.
– Nu är det tyvärr bara att vänta på nästa vargattack mot tamdjur. Då kanske det blir svårare att få nya beslut om skyddsjakt efter beskedet att det var en vuxen tik som sköts.
JRF vill inte ha frilevande varg i Sverige.
– Vi säger nej till vargrevir i länet. Det finns ingen lämplig plats där vargar skulle kunna finnas utan att vålla oacceptabla skador, fastslår Dan Franzén.