Tilldelningen av björn kan öka

Inventeringen av björnspillning som gjorts i Jämtland kommer att få stor betydelse för hur stor tilldelningen på björn blir. Där björnstammen har ökat kan jägarna räkna med att få fälla fler björnar nästa år. I väntan på den kommande rovdjursutredningen yttrar sig Naturvårdsverket inte mycket om rovdjuren. Dock öppnar de upp för en ökad tilldelning till nästa år.

– Vi har ökat tilldelningen under flera år. I år var den så stor som 30 procent. Och det finns ingenting som tyder på att den inte skulle öka till nästa år, säger Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltenhet, till Svensk Jakt.

När resultatet från björnspillningsinventeringen är klart kommer verket att släppa siffror på hur många björnar som får fällas.

Naturvårdsverket har uppmärksammat att många incidenter där björn är inblandat är när jägarna kommer nära ståndskall.

Susanna Löfgren säger att det är viktigt att jägarna lär sig mer om björnjakt och att de kanske måste vara mer försiktiga när de smyger på ståndskall.

– Är man inte säker på att det är älg så kan det vara klokt att låta bli, säger Susanna Löfgren till Svensk Jakt.

När björnar kan bli farliga

Hon påpekar också att björnar i allmänhet inte är farliga. Främst är det honor med ungar, eller björnar som vaktar byten eller idet och björnar som blir trängda som attackerar, och då är det oftast skenattacker.

En annan omdiskuterad fråga är åteljakten. Naturvårdsverket har tillsammans med jägarorganisationerna, länsstyrelsen och björnforskare bildat en grupp för att jobba med just den frågan.

En anledning till tveksamheten kring åteljakt var en rädsla för att björnar ska koppla samman människolukt med mat. Ett problem är också slaktrester komposthögar och soptunnor som lockar björnarna.

– Det är ett problem med den oavsiktliga utfodringen. Länsstyrelserna arbetar hårt med den frågan, säger Susanna Löfgren till Svensk Jakt.