Tjänstemän i polisförhör om vargwebben

Är det olagligt att lämna ut information var vargar befinner sig? En företrädare i Skåne för Nätverket Vargar, som vill stoppa vargjakt, har polisanmält länsstyrelsen i Gävleborg. Att på vargwebben visa radiomärkta vargars positioner strider mot sekretesslagen, hävdar skåningen. 

Vargvärnaren stöder sig på sekretesslagens tionde kapitel:
”Sekretess gäller för uppgift om utrotningshotad djur- eller växtart, om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del därav motverkas om uppgiften röjs.”
Chefsåklagare Mikael Hammarstrand har inlett en förundersökning mot länsstyrelsen. 

Anställda på länsstyrelsen i polisförhör
Polisen Lars-Erik Nordin har dessutom hållit förhör med anställda vid myndigheten berättar han för Arbetarbladet.
– Anmälan gäller att någon person på länsstyrelsen har lagt upp sekretesskyddad information om rovdjur på nätet. Det kan bli första gången den här lagstiftningen prövas i domstol, säger Lars-Erik Nordin om sekretesslagen.
I januari startade länsstyrelsen i Gävleborg sin vargwebb. Tanken var att allmänheten skulle få information om var vargarna i Galvenreviret rör sig.
Vargwebben stängdes dock när det kom misstankar om att folk börjat spåra efter vargarna. En polisutredning inleddes eftersom det är förbjudet att förfölja vilda djur.

”Bra om vi får klarhet”
– Principiellt är det bra att man prövar lagen om sekretess. Det är bra att vi får klarhet i vilken information vi får gå ut med, säger Stefan Henriksson, enhetschef för naturförvaltningen på länsstyrelsen, till Arbetarbladet.
Flera andra länsstyrelser med vargrevir har egna vargwebbar. Det finns även flera ”vargtelefoner” dit jägare kan ringa för få positioner när det gäller GPS-märkta vargar.
Frågan är nu om fler länsstyrelser tvingas sluta lämna ut vargpositioner.
– Vi gjorde en bedömning av intresset av informationen för dem som under den här tidsperioden bedriver jakt med lös hund och risken för att informationen missbrukas, kommenterar Stefan Henriksson i Arbetarbladet.