Foto: Shutterstock Jägaren har inte tillstånd att inneha .22 short (5,6x10R).

Tog hand om avlidne vännens ammunition – döms för vapenbrott

Efter att en jaktkompis hade avlidit tog en jägare i Alvesta kommun hand om vännens ammunition. Nu dömer Växjö tingsrätt jägaren till dagsböter för brott mot vapenlagen.

Det var i mars i år som polisen gjorde en vapenkontroll i den tidigare ostraffade jägarens bostad och hittade den avlidne jaktkompisens ammunition. Det handlar om 198 licenspliktiga patroner i kaliber .22 short (5,6x10R).

När det rensades hemma hos den avlidne jaktkompisen hade den 74-årige jägaren tagit hand om en påse med ammunition. Påsen slängde han in i sitt vapenskåp, utan att gå igenom dess innehåll. Jägaren trodde dock att det tillstånd som han har för två vapen omfattar även .22 short.

Men Polismyndighetens vapenhandläggare håller inte med. Det är inte .22 short som har angetts i jägarens vapentillstånd, utan .22 long (5,6x15R).

Uppsåtligt innehav utan tillstånd

Eftersom jägaren visste att han måste ha licens för att inneha ammunition, och eftersom han inte har brytt sig om att kontrollera vad det var för ammunition i påsen och om den omfattades av hans licens, anser tingsrätten att jägaren, genom sitt likgiltighetsuppsåt, har gjort sig skyldig till uppsåtligt innehav av ammunition utan tillstånd.

Därför döms jägaren, mot sitt nekande, för brott mot vapenlagen. Han ska nu betala 80 dagsböter, totalt 12 000 kronor, samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten bifaller även åklagarens yrkande om att den beslagtagna ammunitionen ska förverkas.