Varghybrider, som i sig inte äventyrar vargstammens renhet, är att betrakta som äkta vargar, anser Mellersta Österbottens tingsrätt och fäller tolv finska jägare för illegal vargjakt. Bilden visar ett annat fall, där en finsk varg setts som hybrid och fällts sedan den fått sändarhalsband.
Varghybrider, som i sig inte äventyrar vargstammens renhet, är att betrakta som äkta vargar, anser Mellersta Österbottens tingsrätt och fäller tolv finska jägare för illegal vargjakt. Bilden visar ett annat fall, där en finsk varg setts som hybrid och fällts sedan den fått sändarhalsband.

Tolv dömda för vargjakt i Finland

Tolv finska jägare döms till 14 månaders fängelse vardera för grovt jaktbrott i samband med vargjakt. Domarna är villkorliga. Ytterligare tre åtalade jägare frikänns dock helt av Mellersta Österbottens tingsrätt. Det skriver Vasabladet i sin nätupplaga på torsdagen.

 

Det är nu ett par år sedan som polisen slog till i Perho i Vasa-trakten mot jägare som misstänktes ha skjutit varg olovligt. Jägarna i sin tur hävdade att det handlade om hybrider och inte renrasiga vargar.
Men i de nu avkunnade domarna anser tingsrätten att de dödade djuren ska betecknas som vargar. Rätten konstaterar att korsningar mellan hund och vargar är sällsynta i naturen. Enligt tingsrätten är det därför osannolikt att de hybrider som rörde sig i Perho 1993-1994 har haft möjligheter att föröka sig.

Tror på DNA-basen
I domslutet beaktas dessutom att morfologin, det vill säga en granskning av anatomin, på senare tid har mist sin betydelse i artbestämningen till förmån för den säkrare DNA-tekniken. Mot den bakgrunden drar tingsrätten slutsatsen att det är mycket osannolikt att statens DNA-jämförelsematerial för varg skulle ha blandats upp med hundgener. Därmed valde rätten att inte tro på försvarets huvudsakliga argument i rättegången.

Kan ha haft inslag av hundgener
Ändå kan tingsrätten inte helt utesluta att de dödade djuren skulle ha varit så kallade varghybrider, där gränsen satts vid 12,5 procent hundgener.
Men eftersom fallet fått principiell betydelse  har tingsrätten stannat för slutsatsen att också varghybrider, som i sig inte äventyrar vargstammens renhet, är att betrakta som äkta vargar.
De dömda männens vapen blev förverkade till staten samtidigt som de fick jaktförbud fram till januari 2019, skriver Vasabladet.