Varg i Örebro län som sköts när den jagade en wachtel. Sedan paragraf 28 ändrades har nödvärnsskotten mot varg tredubblats.
Varg i Örebro län som sköts när den jagade en wachtel. Sedan paragraf 28 ändrades har nödvärnsskotten mot varg tredubblats.

Tolv vargar paragraf 28-skjutna

I takt med att vargstammen växer ökar också antalet paragraf 28-skott. Nödvärnsfallen har tredubblats jämfört med de tre föregående åren. Ekot på Sveriges Radio har räknat ihop att det hittills fällts tolv vargar under pågående angrepp mot tamdjur.

Det har skett sedan ändringen av paragraf 28 kom vid halvårsskiftet förra året. Ändringen innebar att skytten ska anmäla skottet till länsstyrelsen istället för polisen. Först om länsstyrelsens personal misstänker att paragraf 28 inte tillämpats på rätt sätt går fallet vidare till polisen för utredningen.

Nyordningen är något som Jägarnas Riksförbund jobbat för länge. Ändringen i Jaktförordningen innebär att paragraf 28-skyttar inte per automatik utreds för grovt jaktbrott och får vapen beslagtagna under utredningstiden.

Tredubbling av nödvärnsskott
Under perioden 2010 till 2012 sköts tio vargar med stöd av paragrafen. Det handlar alltså om en tredubbling av nödvärnsskott sedan halvårsskiftet 2013.

Ett av de tolv fallen utreds av polis, rapporterar Ekot, som fått sin uppgift från Stig-Åke Svensson på länsstyrelsen i Dalarna. Men den uppgiften är fel. Polisutredningarna kring paragraf 28-skjutningarna i Dalarna är nedlagda i samtliga fall.

De tolv vargarna har fällts i fem län sedan paragrafen ändrades. I fyra fall handlade det angrepp mot boskap. Resten gäller vargar som angrep jakthundar som släppts för löshundsjakt.

I ett av paragraf 28-fallen sköts en tiks som setts som genetiskt värdefull. Men hon hade redan fått valpar.

”Vargar började jaga bynära rådjur”
I ett annat fall fälldes en alfahanne i Dalarna.

Enligt länsstyrelsens Stig-Åke Svenson har det gett problem med resten av flocken som lämnat jakten på älgar i skogen.

­– I stället har de börjat jaga mer bynära rådjur, säger han till Ekot.