Foto: Shutterstock.comMed feltolkningar av forskning och undanhållande av bland annat en svensk studie, som talar mot ett förbud, laddar EU:s kemikaliemyndighet ECHA för ett totalförbud mot blyammunition både för jakt och skytte.

Totalförbud mot blyammunition hotar

EU:s kemikaliemyndighet ECHA föreslår ett totalförbud mot blyammunition både för jakt och skytte. Förutom att skydda fåglar är motivet riskerna för människor att äta viltkött där det kan finnas blyrester. Men den tjeckiska jakt- och skytteorganisationen LEX dömer ut rapporten för att den grundas på feltolkningar av forskning. Dessutom har EU-myndigheten gömt undan alla studier som visar att förbudet är onödigt.

2006 sade den svenska riksdagen nej till ett förbud mot blyammunition, men nu finns det ett nytt hot om förbud från EU.
Det är EU:s kemikaliemyndighet ECHA som i en underlagsrapport till EU-kommissionen föreslår ett totalförbud mot blyammunition. Det gäller både hagel- och kulammunition för jakt och skytte.
Läs mer här:
ECHA föreslår även förbud mot användning av bly i sänken som används vid fiske. Rapporten är ett svar på en beställning från EU-kommissionen 2017.

Fälthöns pekas ut som asätare
ECHA påstår att ett förbud skulle rädda en till två miljoner fåglar, exempelvis fasaner och rapphöns, som skulle kunna riskera att få i sig bly när de sväljer blyhagel, äter as eller tar blyförgiftade fåglar.
– Fasaner och rapphöns som är kycklingar äter insekter. Men sedan är det bara vegetabilisk föda som gäller, säger viltvårdskonsulenten Sivert Borup på Jägarnas Riksförbund (JRF) om att fälthöns pekas ut som asätare i rapporten.
ECHA hävdar även att ett blyförbud skulle rädda hälsan på ett stort antal jägare och deras familjer, som annars skulle riskera att få i sig bly från viltkött, eller genom att de andades in blyrester vid skytte.

Rapporten har feltolkningar av forskning
Den italienska tidningen Gunsweek rapporterar att intresseorganisationen LEX, som företräder jägare och skyttar i Tjeckien, fått tag på ECHA:s förslag i förväg. De har skärskådat rapporten. Läs om det här:
LEX avslöjar att rapporten i flera fall bygger på vantolkningar av forskning och ibland på rena felaktigheter. Dessutom har ECHA utelämnat studier som går emot den linje de driver.
LEX uppmärksammar även att hälften av de källor som ECHA hänvisar till inte återfinns i referenslistan. Om en student skulle göra så i en uppsats skulle denne bli underkänd, påpekas det.

Fel om blyspridning från skjutbanor
När det gäller vantolkning av forskning lyfter LEX bland annat fram en hänvisning till en finsk studie som påstås visa att skjutbanor bidrar till spridning av bly till grundvattnet. I den aktuella studien har det dock inte undersökts om det verkligen skett någon spridning. Det har istället antagits att det finns en risk för spridning från skjutbanor som ligger inom 100 meter från en grundvattenkälla.
LEX pekar samtidigt på att det finns studier där det faktiskt undersökts om det läckt bly från skjutbanor, men att EHCA inte tagit upp dessa undersökningar.
LEX hänvisar till en tjeckisk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Plant, Soil and Environment 2013. Den studien har undersökt just blyläckage. Resultatet var att bly inte sprider sig mer än 30 centimeter ner i marken.

Svensk rapport om blyrester gömdes undan
Även påståendet att de som äter viltkött kan förgiftas av blyrester smulas sönder med hjälp av en svensk rapport, som EHCA också låtit bli att redovisa.
År 2012 kom rapporten av Christer Holmgren och Ulf Qvarfort om blyrester i viltkött.
Den finns här:
Den svenska duon fann att blyfragment från studsarkulor normalt stannar inom 4,5-10 centimeter från sårkanalen. Sådant kött äts inte, utan skärs bort och kasseras vid slakten, konstaterade de.

Blyhagel i fågelkött
LEX är särskilt kritiska till att ECHA utelämnar resultatet av en studie som finns här:
Studien bygger på analyser av fågelkött efter blyhagelskott. När det gäller två av åtta undersökta typer av viltkött med blyhagel fanns en risk, men då endast om köttet åts dagligen. Samtliga typer av kött ansågs säkra om de inte konsumerades mer än en gång i veckan.
ECHA hävdar att kostnaderna för att ersätta blyammunition skulle vara begränsade eftersom de anser att ”stålhagel finns tillgängligt och kan användas i de flesta hagelvapen och inte är signifikant dyrare”.

Farligt att avlossa stålhagel
Tidningen Gunsweek kommenterar att den som har ”minsta kunskap om vapenteknik” vet att bly och stålammunition har olika egenskaper. Det är bara i nyare hagelvapen, märkta med franska liljan, som stålhagel är säkert att använda. Gunsweek påpekar att det kan vara direkt farligt för skytten att använda stål i vapen som inte är byggda och testade för stålhagel.
”Skulle de restriktioner som EHCA föreslår bli lag skulle ett stort antal europeiska jägare behöva lägga enorma summor på att köpa nya vapen”, skriver Gunsweek.

Blyförbud på skjutbanor
ECHA föreslår även att blyförbudet skulle gälla på skjutbanor. Detta är märkligt, invänder LEX, eftersom den av ECHA citerade studien påpekar att det saknas rättslig grund för EU att ingripa mot skjutbanor. Bly i skjutvallar, eller vid skjutbanor i övrigt, är en lokal fråga och inget som omfattas av EU:s ansvarsområde.
ECHA kommenterar inte den invändningen och hävdar istället att ett totalt förbud på EU-nivå skulle vara det enklaste.

Kaliber 22 försvinner helt
EHCA berör inte heller hur det skulle bli med kulvapen i kaliber .22LR. För den vapentypen saknas alternativ till blykulor.
ECHA kan inte införa förbud på egen hand. För att blyförbudet ska bli verklighet krävs att EU-kommissionen tar upp frågan. Sedan krävs beslut i EU. ECHA menar emellertid att det är angeläget med ett totalförbud och rekommenderar EU att gå vidare med detta.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...