Foto: Mostphotos I syfte att underlätta för jägare att bedöma vilka områden som omfattas av det nya blyhagelförbudet har Naturvårdsverket tagit fram ett tolkningsstöd anpassat för Lantmäteriets webbaserade karttjänst Min karta, som finns som app till mobila enheter.

”Billigt och snabbt” – myndighetssvar om blyförbudstjänst

Naturvårdsverkets kartstöd som ska hjälpa jägarna att agera lagenligt i förhållande till EU:s blyförbud togs fram under kort tid med jägarnas bästa i fokus. Så kommenterar enhetschef Carl-Johan Lindström den häftiga kritiken mot att myndigheten friskriver sig från rättsligt ansvar.

I går rapporterade Jakt & Jägare om att Naturvårdverket har tagit fram en ny karttjänst, på regeringens uppdrag, som ska hjälpa jägare att bedöma var i ett område som det gäller blyförbud.

Inget ansvar

Många läsare var mycket kritiska till att Naturvårdverket understryker att man inte tar ansvar för tjänstens kvalitet med orden:

”Det är dock inte juridiskt bindande och brister i kartstödet friskriver inte jägaren från ansvar.”

Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, säger till Jakt & Jägare att han tycker att det är tråkigt om jägarna är negativa till myndighetens satsning.

”Klokare beslut”

– Den gör ändå att man kan fatta ett klokare beslut. Som det står är förutsättningarna att allt kan förändras i naturen. Mycket av jaktlagstiftningen är utformad enligt samma synsätt. Men jag kan förstå att man vill ha fler detaljer, säger han och tillägger:

– Det är tråkigt att det uppfattas så här. Vi vill verkligen jägarnas bästa, jag känner flera jägare själv och kan tänka mig in i deras synsätt. Det här har varit en stor satsning som berört många enheter på Naturvårdsverket. Vill man få ett bättre stöd krävs mer tid och pengar.

Inledningsvis i samband med att regeringsuppdraget presenterades fick Naturvårdsverket frågan om vilka lösningar som var möjliga.

– Vi gav tre förslag med olika kostnader och genomförandetid.

Och vilket valde man?

– Det billigaste som gick snabbast att ta fram.