Träffsäker lojakt i Gävleborg

I Gävleborg lyckades jägarna skjuta exakt det antal lodjur som tilldelats, åtta stycken. Samtidigt tyder den nyss gjorda inventeringen på att antalet familjegrupper minskar.

Lojakten i Gävleborg blev en snabbt avklarad affär. Hela tilldelningen på åtta lodjur sköts första dagen, under söndagen, och jägarna rapporterar om betydligt fler observationer och situationer där flera lodjur gått i pass samtidigt, men där jägarna av olika skäl avstått från att skjuta.
På söndagskvällen hade fortfarande ett påskjutet lodjur i Gästrikland inte återfunnits. Men det hela klarades ut på måndag förmiddag då man lyckades spåra upp och avliva lodjuret.
Jägareförbundet i Gävleborg har ansökt om att få skjuta ytterligare elva lodjur.

Färre familjegrupper
Som Jakt & Jägare redan rapporterat har både Dalarna och Gävleborg inventerat lodjur och resultaten tyder på en minskning. I Gävleborg har den tidigare bedömda lodjursstammen utgjorts av 20-23 familjegrupper. Mycket talar nu för att antalet hamnar på 15-16, när inventeringsresultatet och tidigare säkrade spårningar under vintern vägs ihop. Länsstyrelsen i Gävleborg jobbar just nu med att sammanställa inventeringen.