Åke Siikavaara lämnar över de åtta kraven till miljöminister Lena Ek. Blir det inget positivt svar inom tre månader blir det nya protestkaravaner för att skapa trafikkaos.
Åke Siikavaara lämnar över de åtta kraven till miljöminister Lena Ek. Blir det inget positivt svar inom tre månader blir det nya protestkaravaner för att skapa trafikkaos.

Trafikkaos eller ny vargpolitik?

Den 5 augusti skapade traktordemonstranterna långa bilköer i tre län när de protesterade mot regeringens vargpolitik. På onsdagen uppvaktade tre från traktorprotesten miljöminister Lena Ek och överlämnade sin kravlista.

– Nu har hon tre månader på sig att lämna ett positivt svar. I annat fall blir det nya traktorprotester, kommenterar en i trion, Åke Siikavaara.

I den andra traktordemonstrationen den 5 augusti trappades aktionen upp och genomfördes i Dalarna, Uppland och Värmland. På vissa vägavsnitt blev det milslånga bilköer när protestkaravanerna med traktorer, släpkärror och lastbilar startade.

Tre företrädare för traktordemonstranterna mötte miljöminister Lena Ek på Österbrybruk den 15 augusti.

Trion överlämnande ett häfte av Karl Hedin om rovdjursfrågan. Dessutom presenterade de ett åttapunktsprogram med sina krav.

Åtta krav från gruppen
• Rovdjurspolitiken ska ändras snarast. Människor och näringar ska före de fem stora rovdjuren.

• Sverige ska ge stöd för en begäran från Schweiz om ändringar av Bernkonventionen. EU-länder ska själva få sköta sina rovdjurspopulationer.

• Stora rovdjur som befinner sig närmare än 200 meter från tamdjur ska kunna avlivas direkt utan risk för åtal.

• Ge viltförvaltningsdelegationerna full bestämmanderätt i rovdjursförvaltningen och inför kommunal vetorätt mot att ha rovdjur.

• Ta bort den centrala rovdjursförvaltningen från Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Låt Lansbygdsdepartementet ta över det politiska ansvaret och se till att Skogsstyrelsen eller Jordbruksverket ansvarar för verkställandet av bland annat skyddsjakter. Jourgrupper ska kunna besluta om skyddsjakt i akutfall.

• Inför snarast licensjakt på varg. Frilevande varg och djurhållning går ej att förena. Cirka 100 vargar kan istället hållas i hägn för att uppfylla Skandulv-forskarnas sårbarhetsanalys om minsta möjliga vargstam.

• Förbjud import av varg. Importen kan innebära att rabies och dvärgbandmask sprids i Sverige.

• Sverige ska uppfylla sitt ansvar enligt landskapskonventionen om att hålla öppna landskap och ha tillväxt på landsbygden med betande boskap, kulturella traditioner och fritidsverksamheter.