Tre nya jakthundsraser

Förra året registrerade Svenska Kennelklubben, SKK, nästan 53 400 nya hundar. De mest populära hundraserna är fortfarande labrador retriever, schäfer och golden retriever.
Sex nya hundraser har även kommit till Sverige, där tre av dem är jakthundsraser.

Enligt Statistiska Centralbyrån finns ungefär 730 000 hundar i landet, där 70 procent av rashundarna och 20 procent av blandrashundarna registreras i SKK. 
För några av de svenska nationalraserna, särskilt stövarraserna, har antalet nyregistreringar minskat. Drevern har däremot ökat och 616 drevrar registrerades under 2012 jämfört med 365 2011. Älghundraserna är fortsatt populära.

Tre nya jaktraser
Under 2012 kom sex nya hundraser till Sverige, där tre av dem är jakthundsraser:
• Bosanski ostrodlaki gonic-bara kommer från Bosnien och är en utpräglad jakthund som används för jakt på vildsvin. 
• Porcelaine är en drivande jakthund från Frankrike, där den jagar i pack, vilket är en förbjuden jaktform i Sverige. Används både för har- och vildsvinsjakt.
• Deutsche brache är en långsamt drivande jakhund från Tyskland, och är lämplig för jakt på hare, kanin och räv.