120 experter har samlats vid en konferens i Berlin där trikiner står i fokus. Bland annat slår de fast att man bör hantera vildsvin mer försiktigt.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com 120 experter har samlats vid en konferens i Berlin där trikiner står i fokus. Bland annat slår de fast att man bör hantera vildsvin mer försiktigt.

Trikinfaran i fokus på konferens

Faran att smittas med trikiner ska inte underskattas. Var noga vid privatslakt. Det slår en konferens i Berlin fast.

120 experter från 35 länder har kommit till konferensen. De ska diskutera hur olika slags trikiner känns igen, hur man snabbare gör en diagnos av kött och hur epidemiska utbrott ska hanteras.
Det är inte ovanligt med stora sjukdomsutbrott i länder med bristande hygien.
Riskområden i Europa är Rumänien, Bulgarien och Baltikum. Men också i Tyskland inträffar då och då att människor fått denna parasit via konsumtion av smittat kött. Bristande uppsikt och kontroll vid privatslakt kan vara en fara. Köttprodukter som inte upphettas ordentligt kan också vara farligt.
Internationellt finns åtta trikinarter. Fyra av dessa har identifierats i Sverige. När parasiten påträffats i Sverige har de oftast varit hos vildsvin, men den kan också påträffas hos räv, lodjur och varg. Internationellt även hos häst.