Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent.
Ulf Kallin, JRF:s riksviltvårdskonsulent.

Två alternativ för att minska vargtrycket i Mellansverige

Det talas mycket om att koncentrationerna av varg måste minskas i de hårdast drabbade länen. Men hur ska det gå till?

JRF:s riksviltvårdskonsulent, Ulf Kallin, ser två alternativ – flytt eller avlivning.
Hör Jakt & Jägares webbradioreportage!