Samma andas barn. Auto 22 och Trombone är två trevliga syskon från FN-Browning-familjen.
Samma andas barn. Auto 22 och Trombone är två trevliga syskon från FN-Browning-familjen.

Två odödliga 22-gevär från FN

Fabrique National har två odödliga .22-gevär, som har producerats i perioder sedan 1914 respektive 1922 och tillverkas delvis fortfarande. Den första är FN Auto-22 som kom 1914 och den andra är pumpen FN Trombone som kom 1922. Det är inte utan att man kan bli lite imponerad över att populariteten har hållit i sig.

Utöver den belgiska produktionen har sedermera Browning, som FN nu heter, flyttat över produktionen till Japan.

Auto-22:an kopieras dessutom i Kina av Norinco. Men att köpa en sådan anser jag snarast vara trams med tanke på att andrahandsvärdet på originalvapnen är så lågt som det är.

Båda vapnen är konstruerade av vapenkonstruktörernas okrönte mästare, John Moses Browning.

Hade avtal med FN

Browning hade avtal med FN att de skötte tillverkning och marknadsföring i hela världen, utom i USA. Olika amerikanska företag fick sköta den inhemska tillverkningen. Därför kom de flesta av Brownings vapen i USA att tillverkas av olika amerikanska producenter.

FN, Fabrique National, bildades 1887-89 för att klara av en stor belgisk order på Mauser-gevär m1889 till belgiska armén. Det var ett antal stora vapentillverkare som gick tillsammans och bildade FN.

Av olika anledningar hamnade merparten av ägandet under 1890-talets första hälft hos Ludvig Loewe.

Han var en enormt stor tysk vapenproducent som bland annat ägde DWM, Deutsche Waffen und Munitions Fabriken.

FN blev på 1890-talet kontaktade av John Browning, som tidigare sålt alla sina patent till Winchester men sedan tröttnat på dem eftersom de inte var intresserade av hans hagelautomat (FN A5).

Winchester ville inte heller betala honom royalty per producerat vapen utan endast engångssummor per patent. Den första Browning-konstruktion som FN därför producerade var pistol m1900 som är en 7,65-kalibrig pistol och en mycket välbyggd sådan.

Kända för kvaliteten

Från första början har FN gjort sig kända för att tillverka vapen av mycket hög kvalitet.

Dessvärre har de fått utlokalisera tillverkningen till stor del och denna sker vad gäller alla normalt prissatta hagelbössor och studsare till stor del i Japan på det helägda företaget Miroku.

Pistoler tillverkas i Portugal och den militära tillverkningen sker till största delen i Belgien. Dessutom tillverkas väldigt mycket militära vapen på licens i de olika länder som använder dessa.

Svenska armén använder ett mycket stort antal vapen som härstammar från FN och Belgien, som AK5, KSP 58 och KSP 90.

Tillverkade i Sverige

Kulsprutegevären m21 och m37 samt KSP 36, 39, 42 är några andra exempel på vapen som John Browning konstruerat, FN tillverkat och svenska armén har använt sig av under många år. Den absoluta merparten av FN-Browning-vapen som Sverige använder eller har använt är licenstillverkade i Sverige.

Numer har Fabrique National skilt den militära delen från den civila och därför går den militära tillverkningen under namnet FN Herstal och den civila under namnet Browning.

Sveriges jaktlagstiftning som den ser ut idag tillkom i huvudsak 1938 på initiativ av Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet tillkom till stor del för att rädda viltet undan för mycket jakt och har genom åren åstadkommit mycket bra saker.

Motarbetat vapentyper

Men i sin iver över att vara väldigt seriösa har Jägareförbundet motarbetat många vapentyper och tekniska lösningar, inte sällan därför att man saknat tillräcklig kompetens och inte riktigt förstått tekniken.

1938 kom nämligen förbudet att jag med grövre kalibrar än 12, förbud mot halvautomater med större kapacitet än två patroner, förbud mot ljuddämpare vid jakt och så vidare.

Sett historiskt fanns det i många fall fog för dessa lagändringar. Men förbud mot halvautomater och pumprepeterande vapen, som kom att gälla de nu omskrivna vapentyperna, var helt onödigt.

Detta bekräftas av att det åter går att få licens på de här vapentyperna till jaktändamål. Det har inte lett till några som helst problem jaktmässigt.

Snabbt ihopplockat

Men för tjuvjägare är naturligtvis takedown-vapen lite extra intressanta. I synnerhet Auto 22:an är mycket snabbt upp- och nedplockningsbar, vilket alltid gjort den till tjuvjägarnas favorit. Den har varit mycket populär i Skottland eftersom tjuvjakten närmast kunde betraktas som nationalsport där.

Vapnen tillverkades framför allt i .22 Long rifle, men har även tillverkats i kaliber .22 kort.

Ett sådant vapen får man ingen jaktlicens för eftersom .22 kort inte är tillåten till jakt. Dessa vapen för nog idag mest betraktas som kuriosa och samlarföremål.

.22 kort var en gång en mycket populär galleripatron. Innan skytte-gallerierna på marknader och tivolin hade tråkiga luftgevär var det oftast .22 kort som användes.

Winchester tillverkade exempelvis speciella Gallery rounds, där kulan var gjord av pressad grafit för att pulveriseras vid träff. Men om dessa patroner ledde till halvautomatisk omladdning vet jag inte.

Båda vapnen är take-down och kan plockas ner för transport på väldigt kort tid.

Auto 22:an delas via ”interrupted thread” mellan låda och pipa, vilket var en vanlig metod för takedown-vapen innan kikarsikten kom till allmänt användande. Metoden som sådan fungerar utmärkt om man inte använder kikarsikte.

Fördelaktig lösning

Trombonen delas, likt en del amerikanska .22 take-downs, så att lådan följer med pipan. Just denna lösning ger vissa andra fördelar, som att man exempelvis kan hålla sig med dubbla stockar till vapnet och snabbt byta till en kortare stock för familjens yngre medlemmar.

Takedown-lösningen ger också stora fördelar vid rengöring av vapnet eftersom man då kommer åt delar av mekanismen som annars är svåråtkomliga eller riskerar att tappas bort vid demontering av vapnet inför rengöringen.

Båda vapnen har mycket högt bruksvärde och väldigt hög funktionssäkerhet.

Det är ytterligt sällan något går i sönder på dessa modeller som är pålitliga arbetshästar. Köper man en Auto 22:a bör man ha i åtanke att takedown-systemet på den inte gagnar precisionen med kikarsikte. Vapnet gör sig bäst utan kikarsikte. Trombonen däremot gör sig mycket väl med kikarsikte, eftersom lådan och pipan inte säras åt vid takedown.

Tubmagasin

Båda vapnen har tubmagasin, vilket i sig fungerar alldeles utmärkt. Men från jägar- och skyttehåll bör man vara extra observant på att man verkligen gjort patron ur.

Man kan exempelvis tänka sig att det på grund av smuts blir stopp i magasinet och man är inte medveten om att det finns fler skott kvar i magasinet. Denna ”kvarglömda” patron kan senare hoppa fram.

Är man bara observant vid patron ur och dessutom givetvis har en helt korrekt vapenhantering, så att man aldrig riktar eller blindavfyrar vapnet mot något som man inte avser att skjuta på, så är detta inget som helst problem.

Jag har själv sedan många år en FN Trombone som jag är mycket nöjd med. Det är ett mycket välbyggt vapen. Visserligen har ”trombonen” framtiden bakom sig och det finns bättre vapen för jakt i dag. Men modellen har ändå mycket kvar att ge.

För de som vill ha tag i ovanstående vapen i nyskick lagerhålls de av Småländska Vapen (numera HDF Gyttorp Jakt). Auto 22 finns i kontinuerlig produktion och lagerhålls medan Trombone nu endast finns från Brownings customshop och kostar därefter.

Dock har Småländska vapen kvar en Trombone i lager, sannolikt en av de sista som tillverkats, för 9 950 kronor.

Fakta Auto 22 och Trombone

Vikt: Auto 22: 1,95 kilo Trombone: 2,25 kilo

Piplängd: Auto 22: 49 cm, Trombone: 55 cm

Längd: Auto 22: 93 cm, Trombone: 99 cm

Produktionen började: Auto 22: 1914, Trombone: 1922

Pris: Auto 22: 6 400 kronor, Trombone: 9 950 kronor

Importör: HDF Gyttorp Jakt, telefon 0470-380 00.