Jordbruksverket vill ändra Jaktlagen så att Naturvårdsverket eller länsstyrelserna kan beordra jakt på vildsvin vid bland annat rastplatser för lastbilar, så inte vildsvin kan äta sopor från utlandet där det kan finnas svinpestsmitta.
Foto: Fredrik Franzén Jordbruksverket vill ändra Jaktlagen så att Naturvårdsverket eller länsstyrelserna kan beordra jakt på vildsvin vid bland annat rastplatser för lastbilar, så inte vildsvin kan äta sopor från utlandet där det kan finnas svinpestsmitta.

Tvångsjakt för att förebygga svinpest

Jaktlagen bör ändras för att kunna ha tvångsjakt på vildsvin för att minska risken för spridning av svinpest. Dessutom bör det utredas att ge ersättning till dem som rapporterar om självdöda vildsvin som kan ha dött av svinpest. Det är två förslag från Jordbruksverket hur Sverige ska möta svinpesthotet. Totalt kan det handla om insatser som kostar cirka 5,5 miljoner per år.

Förslagen finns i en rapport som regeringen beställt av Jordbruksverket.
Den afrikanska svinpesten finns närmast i Baltikum och kan slå ut stora delar av fläskproduktionen om tamgrisar smittas.
Det saknas än så länge både vaccin och medicin mot svinpesten, som dock inte kan göra människor sjuka.
Ett säkert tecken på att svinpestsmittan nått ett område är att det hittas vildsvin som dött av den afrikanska svinpesten.

Vill ändra i Jaktlagen
Tidigare har det sagts att det inte ska bli en generell, massiv jakt på vildsvin för att förebygga spridningen av svinpesten. Men en läsning av rapporten visar att Jordbruksverket ändå vill ha en ändring av paragraf sju i Jaktlagen.
I så fall införs en möjlighet för Naturvårdsverket eller länsstyrelserna att besluta om tvångsjakt på vildsvin för att förebygga eller minska risken för ”utbrott av allmänfarlig djursjukdom”.
När det gäller de cirka 300 000 vildsvinen i Sverige vill Jordbruksverket kunna ha förebyggande jakt i utpekade riskområden för smittspridning. Det kan till exempel bli att försöka skjuta bort täta vildsvinspopulationer som finns nära lastbilsrastplatser, där det kan slängas matrester med svinpestsmitta från utlandet som vildsvinen äter upp.

Trafikeftersöksjägare kan sättas in
Naturvårdsverkets föreslag till en nationell förvaltningsplan behandlar redan tidigare att det i händelse av akuta skador på till exempel grödor kan bli tvångsjakt på vildsvin enligt sjunde paragrafen. Naturvårdsverket har ett resonemang att det i akuta fall kan vara trafikeftersöksjägare som sätts in av länsstyrelsen för att kunna jaga från motorfordon.
I ett område med smittade vildsvin föreslår Jordbruksverket att det förutom allmänhetens friluftsliv blir stopp bland annat för allmän jakt och skogsbruk. Det görs för att smittan inte ska föras ut ur smittzonen med till exempel kängor, däck på fordon eller skogsmaskiner.

Kan bli förbud mot utfodring av vildsvin
Faran för svinpest blir dessutom ytterligare ett skäl för att eventuellt förbjuda utfodring av vildsvin. Men det är något Jordbruksverket vill ha en utredning om.
Naturvårdsverkets förslag till ny nationell förvaltningsplan för vildsvin är redan inne på att det kan vara lämpligt att bara tillåta begränsad utfodring vid åtelplatser där det skjuts vildsvin.
Jordbruksverket pekar även på att det kan vara bra med anslag utöver jaktkortspengarna till Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund för olika insatser mot svinpesten. Det kan handla om att utbilda jägare i att desinficera jaktutrustning som använts i smittområden. En annan insats är jägare som upptäcker självdöda vildsvin som kan ha fått svinpest både rapporterar och hjälper till att det görs provtagningar hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Belöning för rapport om självdöda vildsven?
Hur många vildsvin det kan handla om som inte dött av jakt eller trafikolyckor är oklart, konstaterar Jordbruksverket. Men det behöver även utredas om det kan införas ett ersättningssystem till dem som rapporterar fynd av självdöda vildsvin, tycker Jordbruksverket i rapporten till regeringen. Sedan är det upp till SVA att snabbt göra analyser för att se om döda vildsvin har svinpesten.
I övrigt kan den svenska beredskapen mot svinpest bland annat handla om att både kommunerna och Trafikverkets sophantering ges förstärkt biosäkerhet, så att vildsvin inte äter sopor. Vildsvin ska till exempel inte kunna välta vanliga hushålls soptunnor när de letar efter mat.

Kostar över fem miljoner årligen
Det behövs även ökat gränsskydd för att stoppa eventuellt smittat fläsk eller andra produkter som kan föra in smittan till Sverige. Det kan bland annat handla om att tullen sätter in livsmedelssökhundar.
Livsmedelsverket tror att det behöver avsättas cirka 800 000 kronor per år för riktad vildsvinsjakt. Informationsinsatserna om riskerna för svinpestspridning anges till 3,3 miljoner per år. Övervakning för att hitta smittade svin kanske kostar uppåt 300 000 kronor. Biosäkerhetsåtgärder, bland annat att stoppa vildsvin från att äta sopor, kostar möjligtvis en miljon. Därmed uppskattas slutnotan bli cirka 5,5 miljoner per år.