Enligt kammarrätten kan inte länsstyrelsen i Västmanland hemlighålla var lofällor satts ut. Båda jägarorganisationerna befarar att domen öppnar för jaktsabotage och vill ha en lagändring.
Enligt kammarrätten kan inte länsstyrelsen i Västmanland hemlighålla var lofällor satts ut. Båda jägarorganisationerna befarar att domen öppnar för jaktsabotage och vill ha en lagändring.

Tvingas lämna ut lofällor

Länsstyrelsen i Västmanland måste, enligt en dom i kammarrätten, lämna ut uppgifter om var lodjursfällor är placerade. Båda jägarorganisationerna är emellertid kritiska och menar att riskerna för sabotage är uppenbara.

Två kända jaktkritiker och engagerade i diverse djurrättsorganisationer, som Djurens Rätt, Djurrättsalliansen och Nordulv, begärde i vintras att få veta var lodjursfällorna fanns placerade i Västmanland. Länsstyrelsen i Västmanland sade nej och menade att det kan motverka syftet med myndigheternas granskning av lodjursjakten.
I andra län, till exempel Dalarna, kom man emellertid fram till att man inte kunde sekretessbelägga uppgifterna om lodjursfällornas placering. Och i onsdags kom kammarrätten till samma sak:
– Det finns inte grund för antagandet att röjandet av uppgifterna skulle motverka syftet med myndigheternas granskning, säger rätten och uppmanar länsstyrelsen att lämna ut uppgifterna.

Kritik från förbunden
Båda jägarorganisationerna är emellertid kritiska till lagstiftningen – alternativt kammarrättens bedömning.
– Å ena sidan har man inget att dölja så länge fällan är laglig. Å andra sidan vet vi att sabotage mot fällor ett vanligt problem. Jag kan inte se något som helst allmänintresse i att offentliggöra vad fällorna är placerade. Sådana uppgifter kan man begränsa till tillsyningsmän och myndigheter, säger riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin vid Jägarnas Riksförbund.
Förbundsordförande Solveig Larsson tillägger att JRF ska arbeta för att få en lagstiftning som sekretessbelägger fällornas placering.

Sabotage och hot
Samma ståndpunkt intar Svenska Jägareförbundet.
Förbundsjuristen Ola Wälimaa vill först sätta sig in i domen innan han kan yttra sig om den. Men rent allmänt vill inte Jägareförbundet att sådana här uppgifter ska lämnas ut.
– Det finns en uppenbar risk för både sabotage och hot. Vi kommer att jobba för att sådana här uppgifter inte ska lämnas ut till vem som helst, säger han.

Vill kolla fällor
Jimmy Magnusson, en av de personer som överklagat beslutet av länsstyrelsen i Västmanlan, berättar att han vill använda uppgifterna för att kontrollera om fällorna är lagliga eller inte.
– Det handlar inte om att slå sönder fällor eller att sabotera, säger han.
– Jag har blivit engagerad i fällfrågan efter alla gånger jag hittat olagliga fällor ute i markerna. De kan vara dåligt märkta och innehålla olagligt köttavfall. Jag förstår inte varför det ska behöva vara så när man kan använda fällor på ett lagligt
sätt.
När Jimmy Magnusson hittar en fälla som han bedömer är olaglig så fotograferar han den och noterar bristerna. Sedan kontaktar han länsstyrelsen.