– Inget land i västvärlden har så svag jakttillsyn som Sverige, säger Robert Franzén till Natursidan.se.
Foto: Thomas Möller/Mostphotos – Inget land i västvärlden har så svag jakttillsyn som Sverige, säger Robert Franzén till Natursidan.se.

Tycker jakttillsynen är för dålig

Antalet jakttillsynsmän i Sverige har nästan halverats under de senaste fyra åren. 2016 var de 230 och i dag är de 127. Tio län saknar helt jakttillsynsmän och inga nya har utbildats sedan hösten 2018.

Ur jaktförordningen

Jakttillsynsmän
53 § Jakttillsynsman förordnas av länsstyrelsen i det län där han eller hon har sin hemvist. Förordnandet får omfatta ett eller flera län.
Föreskrifter om förordnande och utbildning av jakttillsynsmän och om deras utrustning meddelas av Polismyndigheten.

Det är Robert Franzén, nu revisor i Svenska Rovdjursföreningen och tidigare anställd på Naturvårdsverket i 35 år, som har granskat systemet med tillsynsmän, rapporterar Natursidan.se.
– Risken att bli ertappad vid illegal jakt är obefintlig. Inget land i västvärlden har så svag jakttillsyn som Sverige, där merparten av tillsynen också sker på frivillig väg. Ingen kan hävda att Sverige har en ansvarsfull rovdjursförvaltning, då samstämmiga studier visar att den olagliga jakten på rovdjuren är omfattande, säger Robert Franzén i en intervju.

Ingen utbildning på två år
En jaktillsynsmans uppgift är att övervaka efterlevnaden av de lagar och regler som finns för jakt. För att bli jakttillsynsman behöver man gå femdagarskursen för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän på Umeå universitet. Kursen utförs i samarbete med Polismyndigheten.
Det har dock inte hållits någon sådan kurs sedan hösten 2018 och en ny planeras inte förrän tidigast 2021. Det beror bland annat på tidsbrist bland lärarna och att länsstyrelserna inte har anmält tillräckligt många till kursen, enligt Erika Ingvarsson som är ansvarig för utbildningen.
– Nu väntar vi på en kursplansrevidering. Sedan hoppas vi kunna köra i gång. Nu är det ju dessa tråkiga covid-19-tider, så att i höst tror jag att det blir svårt, sa hon till P4 Uppland i slutet av april.

Utses av länsstyrelserna
Det är länsstyrelserna som utser jakttillsynsmän, men de kan även föreslås av jägarorganisationer och markägare.
Robert Franzén är inte förtjust i systemet utan tycker att det bör ses över, eftersom det inte utförs någon tillsyn värd namnet. Ett sätt att finansiera ett bättre system vore, enligt honom, att ta ut en högre avgift för jaktkorten.
– Jakttillsyn måste också bli ett prioriterat område hos länsstyrelsen. I dag säger länsstyrelsen att det är en polissak, men polisen har mycket annat att göra också och det här är komplicerade brott som det inte går att sätta vem som helst på att försöka lösa, säger Robert Franzén till Natursidan.se.