Foto: Martin Prochazkacz / Shutterstock.comTyska myndigheter och andra berörda ska genomföra en övning för att se hur man ska agera om det kommer in afrikansk svinpest i landet.

Tysk övning mot svinpest

Tyska jordbruksdepartementet i Berlin har inlett en övning för att se hur myndigheter och andra berörda ska agera om den afrikanska svinpesten kommer in i landet.

På flera håll i Tyskland möts också jägare och bönder och diskuterar hyr de ska ta hand om problemet. 
Vid ett möte i Bad Freienwalde i helgen uppmanades åter till om ökad jakt på de många vildsvinen i Tyskland, rapporterar MOZ.de. 
Jägarna uppmanas även att rapportera samtliga fall av döda eller sjuka vildsvin.
Även djurbönderna uppmanas till ökad observation. Visar till exempel någon tamgris minskad aptit eller har feber? Konstateras ett fall av svinpest rör det sig om dagar innan alla åtgärder måste vara på plats. 
Kring en drabbad besättning ska det upprättas en zon på tre kilometer med tillträdesförbud samt en zon på tio kilometer där intensivare observationer ska göras. Sedan ska en minst månadslång period genomföras då inget får transporteras till eller från en smittad grisbesättning.

Frågor kring utfodring och slakt
Då uppstår frågor om hur djuren ska utfodras och senare avlivas. Vad händer vidare i kedjan med till exempel sysselsättningen i slakteribranschen innan besättningar konstaterats smittfria eller inte? Det är några av flera frågor som ska övervägas i beredskapsövningen, rapporterar top agrar.
Den afrikanska svinpesten har länge funnits i grannlandet Polen, men de fall som även upptäckts i Tjeckien verkar ha oroat tyskarna mer. En del av Tjeckien sticker in som en pil in i den tyska geografin.
När fallet i Tjeckien med svinpest upptäcktes uppstod problemet hur jakten skulle bedrivas. Jakterna gick ut på att försöka undvika att smittade vildsvin drevs ut ur området där de hade påträffats.

Lars Sönnergren
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...