En varg som ska flyttas i Sverige har träffats med en bedövningspil avlossad från en helikopter som flyger mycket nära vargen i öppen fjällterräng.
Foto: Naturvårdsverket En varg som ska flyttas i Sverige har träffats med en bedövningspil avlossad från en helikopter som flyger mycket nära vargen i öppen fjällterräng.

Tyska varghybrider ska infångas

Därför slopades den lösningen i Södermanland

De sex varghybrider som upptäcktes för en tid sedan i Tyskland, ska infångas. Det har miljöministeriet i delstaten Thüringen bestämt. Djuren ska sedan föras till en djurpark. I jakten på hybridflocken i Södermanland anser dock länsstyrelsen att det är helt orealistiskt att försöka fånga varghybriderna levande.

Hur de tyska varghybriderna ska infångas och transporteras till djurparken hemlighålls. Orsaken är, enligt en talesman för ministeriet, att varghybriderna väckt starka känslor, rapporterar nyhetsportalen Proplanta. Myndigheten vill dessutom skydda den personal som engageras. Planen var först att skjuta de unga varghybriderna. Men då kom mordhot mot dem som skulle utföra skyddsjakten. Jakt & Jägare skrev om det här:

Även vargtiken ska infångas
Den vargtik som parat sig med en hund kommer också att infångas. Hon kommer att förses med en sändare och sedan släppas lös i naturen igen. Att hennes hybridvalpar inte får vara fria i naturen sammanhänger med att myndigheterna vill skydda vargstammen från hundgener om hybriderna parar sig med vargar.
Tiken och hennes valpar håller till på ett militärt övningsfält nära staden Ohrdruf. Det är relativt bråttom att få tag på varghybriderna eftersom årsvalparna snart kan söka sig bort från Ohrdruf och finna nya revir.

Ingen lösning för varghybriderna i Södermanland
När det gäller skyddsjakten på varghybrider i Södermanland deklarerade länsstyrelsen att det inte är ett realistiskt alternativ att försöka fånga årsvalparna i fällor, eller söva dem med bedövningspilar.
Att fånga hybriderna levande i lådfållor är inte praktiskt genomförbart, skriver länsstyrelsen i beslutet om skyddsjakt på hybridflocken i Bie-området.
”Sedan tidigare erfarenheter är det fastställt att vargar inte låter sig fångas i traditionella levandefångstfållor av lådtyp. Forskningsprojekt från Mellaneuropa visar att hybrider mellan varg och hund har samma beteende. Därmed är fållfångst uteslutet som en metod.”

Bedövningspil från helikopter
Att försöka träffa en hybrid med en bedövningspil från helikopter är inte heller realistiskt, enligt länsstyrelsen:
”För att söva ett djur med bedövningsutrustning kan avståndet vara högst 30 meter. Att komma så nära samtliga hybrider som finns i området är sannolikt inte möjligt. Landskapet där hybriderna uppehåller sig består till övervägande del av tät barrskog. Det innebär stora svårigheter att se djuren från luften. Om de skulle observeras skulle det i de flesta fall inte vara möjligt att avlossa en bedövningspil med hänsyn till all vegetation.”

LARS SÖNNERGREN
ANDERS LJUNG