Tyskt varganfall befaras

Tyska jägare är oroliga för att varg snart går till angrepp mot människor. Detta sedan varg den senaste tiden observerats nära bostadsområden i flera tyska delstater.

Ett uttalande om detta av Gert Dittrich, medlem av styrelsen för Deutschen Jagdverband och föreningens vargexpert, har fått stor uppmärksamhet i tyska tidningar.
Gert Dittrich vill att tyska politiker ärligt ska vara bredda att ta upp frågan om att varg i Tyskland också kan innebära att människor attackeras. Han kräver att det ska finnas ett i hela Tyskland enhetligt förvaltningssystem för varg. Nu har de olika delstaterna frihet utforma olika förvaltningsplaner.
För att inte människor ska överfallas anser Gert Dittrich att vargen åter måste lära sig att vara skygg. Vargar som inte är skygga, vilket ofta gäller för ungvargar, måste snabbt lära sig vad som är farligt. 

 Vill ha ett övervakningssystem
De tyska jägarna är beredda att medverka i ett övervakningssystem av vargar i Tyskland. Det måste snabbt kunna slås larm när någon varg uppträder onormalt. Snabbheten är viktig eftersom vargen kan röra sig flera mil per dag.
De tyska böndernas ordförande Joachim Rukwied anser att skyddet av människor och tamdjur måste gå före artskyddet när det gäller varg.
Det krävs också en annan inställning från tysk allmänhet, anser jägare och brukare. Nu ses ofta skogen bara som en vacker kuliss till olika fritidsaktiviteter, påpekar jägarna. 
Oskygga vargar nära människor och bebyggelse är ett hot som måste kunna mötas på olika sätt, argumenterar jägarna.