Stig Engman visar en äldre typ av lofälla.
Foto: Michel Ntoto Stig Engman visar en äldre typ av lofälla.

Ungdomar provade på naturliv

JRF i Norrbotten har under två veckor haft aktiviteter för ungdomar från bland annat Somalia och Burundi. Det skedde i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Nord, Projekt Intro och Föreningen vänskap. Från JRF deltog jakteleven Arvid Karlsson och viltvårdskonsulenten Stig Engman.

– Arrangemanget blev så stort att vi tvingades dela upp de anmälda i två grupper, berättar Stig Engman.

Ungdomarna lärde sig allemansrätten och att göra upp eld. De besökte naturreservaten Storforsen och provade skytte och fiske.
Aktiviteterna avslutades med ett fiskeläger i Nattberg och övernattning i ”Moskoselskåta”.
Uppskattade veckor
– De här två veckorna var mycket uppskattade. Bara att få gå ut i naturen var en upplevelse för dem  I deras hemländer fick de oftast betala till markägaren för att vistas i naturen, förklarar Stig Engman.
– Många av föräldrar till ungdomarna hade inte råd med en sommarsemester och därför föddes idén till arrangemanget, tillägger han.