Att en stor dreveruppfödare avlat på tikar som inte är jakprovsmeriterade har lett till att uppfödaren petats från Dreverklubbens avelskommitté. (Arkivbild)
Foto: Frugan/Mostphotos Att en stor dreveruppfödare avlat på tikar som inte är jakprovsmeriterade har lett till att uppfödaren petats från Dreverklubbens avelskommitté. (Arkivbild)

Uppfödare petad från avelskommitté

Har avlat på ej jaktprovsmeriterade drevertikar

Svenska Dreverklubbens centralstyrelse har enhälligt beslutat att styrelseledamoten Hans Johansson, Fallaskogens kennel, inte längre ska ingå i klubbens avelskommitté.
– Vi måste leva som vi lär och när vi finner att något är olämpligt måste vi agera, kommenterar ordförande Martin Svensson.

Under Dreverstämman i Järvsö i juni blev uppfödaren Hans Johansson, Fallaskogens kennel, invald i Svenska Dreverklubbens centralstyrelse. På det konstituerande styrelsemötet dagen efter bestämdes det att han skulle ingå i klubbens avelskommitté.
Vid ett styrelsemöte den 19 september, som Hans Johansson valde att inte närvara vid, togs det ansvarsområdet ifrån honom. Istället ska Hans Johansson få nya uppgifter i styrelsen. Vilka är ännu inte bestämt.
– Vi placerar folk där vi tror att de passar bäst. Jag var själv tveksam till att landets största dreveruppfödare skulle ingå i avelskommittén, även om Hasse är fruktansvärt kunnig och erfaren, säger ordförande Martin Svensson.

Omeriterade avelshundar
Förutom att centralstyrelsen hade kommit på andra tankar sedan den konstituerades hade också medlemmar framfört kritik om att Hans Johansson fortfarande avlar på hundar som inte är jaktprovsmeriterade, trots att han fick kritik för just det i klubbens årsbok 2015.
– Vi i klubben är eniga om att vi vill att hundarna som används i aveln ska vara jaktprovsmeriterade. I dag är det också många fler drevrar som startar på jaktprov. Före 2013 var det tio procent, men i de senaste årskullarna är glädjande nog cirka 30 procent av hundarna meriterade, förklarar Martin Svensson.
Fallaskogens kennel har registrerat 485 drevrar i Svenska Kennelklubben. Uppfödningen tog ordentlig fart i slutet av 00-talet. Sedan 2011 har Hans Johansson bland annat registrerat 194 valpar efter nio tikar som saknar jaktprovsmeriter. Den senaste kullen efter en av dessa tikar föddes i maj i år.

Inte brutit mot regler
Hans Johansson blir upprörd när Jakt & Jägare kontaktar honom för att be om en kommentar. Han hänvisar till ordförande Martin Svensson, men säger också:
– Jag har inte brutit mot några regler. Fem av mina tikar har avelsdiplom i guld. Under de senaste två åren har jag jaktprovsmeriterat 18 hundar. Men meriter är ingen garanti för valpköparna. Det som är viktigt är att man som uppfödare har stor individkännedom om hundarna som man avlar på.
Samtliga tikar i Fallaskogens kennel som har debuterat i avel under de senaste två åren, det vill säga sedan Hans Johansson kritiserades i årsboken, har varit jaktprovsmeriterade. Under 2016 registrerade kenneln 90 drevervalpar.
Varken Svenska Kennelklubbens regler eller Dreverklubbens rasspecifika avelsstrategi (RAS) kräver eller rekommenderar att drevrar som det avlas på ska vara jaktprovsmeriterade.
Däremot står det på Dreverklubbens hemsida:
”Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att så många som möjligt startar sin drever på drevprov och visar den på utställning. Det är de enda verktygen vi har för att kunna göra en så korrekt och bra utvärdering av aveln som det går.”

RAS ska bli tydligare
Dreverklubben håller just nu på att revidera sin RAS. Enligt ordförande Martin Svensson kommer den nya versionen att vara tydligare formulerad vad gäller rekommendationer om jaktprovsmeritering.