Enligt forskare var det större jämnlikhet hos de ursprungliga jägarfolken än vad det är hos den moderna människan idag. (Arkivbild)
Foto: 2630ben / Shutterstock.com Enligt forskare var det större jämnlikhet hos de ursprungliga jägarfolken än vad det är hos den moderna människan idag. (Arkivbild)

Ursprungliga jägarforlk jämlika

De ursprungliga jägarfolken var mycket jämlika. Det hävdas på en forskarkonferens i Wien.

 Cirka 400 vetenskapsmän, som studerar jägar- och samlarfolk, har mötts för att diskutera sina resultat.
Problemet med att studera jägarfolk, till skillnad mot forntida stationära samhällen, är  att jägarna inte efterlämnat arkeologiska fynd.
En lösning är att studera nutida jägarfolk, av vilka det finns högst ett tiotal kvar runt om i världen.

Studerade folkslag i Thailand
Ett av dessa folk heter Maniq och finns i södra Thailand. De lever i små nomadgrupper och består av tillsammans cirka 350-400 personer, skriver Wiener Zeitung.
Maniq lever på vad det fångat eller nedlagt för dagen. De tänker inte på morgondagen. Alla är delaktiga att ta hand om bytet. Det är så självklart att maniq till och med saknar ett ord för tack. Barn får lika självklart hantera knivar som de vuxna.

Diskuterar dagens beteenden
Forskarna ska under konferensen diskutera om våra olika nutida beteenden kan vara kulturellt eller biologiskt betingade.
De flesta av dagens jägar- och samlarfolk riskerar att snart få överge sitt levnadssätt. Många har börjat försörja sig på turister.
Om cirka 15 år finns inga ursprungliga jägar- och samlarfolk kvar, tror forskarna.