Döda kultingar efter en viltolycka som inte anmäldes av föraren. Årets omgång av Nationella Viltolycksrådets kampanj mot viltolyckor gäller bland annat att upplysa utländska yrkeschaufförer att det kan ge böter att inte anmäla till exempel påkörda vildsvin.
Foto: Marcus Josefsson Döda kultingar efter en viltolycka som inte anmäldes av föraren. Årets omgång av Nationella Viltolycksrådets kampanj mot viltolyckor gäller bland annat att upplysa utländska yrkeschaufförer att det kan ge böter att inte anmäla till exempel påkörda vildsvin.

Utländska yrkesförare i viltolyckskampanj

I årets upplaga av Nationella Viltolycksrådets kampanj mot viltolyckor fokuseras bland annat på att informera utländska yrkeschaufförer att det är ett brott att inte anmäla om till exempel vildsvin körts på.

Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer. Bland organisationerna ingår bland annat Jägarnas Riksförbund (JRF) och Kennelklubben.
Nationella Viltolycksrådet har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete.
Polismyndigheten har regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten.

Nästa vecka startar Nationella Viltolycksrådet på nytt kampanjen för att uppmärksamma trafikanter på risken för viltolyckor, som fortsätter att öka.
Olyckor med rådjur är vanligast, därefter med älg och vildsvin. Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var nionde minut i Sverige. Detta innebär att över 61 000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka.
Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka den 24-30 september mot viltolyckor. Kampanjen har rubriken ”Vilt på väg – skynda långsamt”.

”Fordonets storlek spelar ingen roll”
– Vi vill med årets insatsvecka göra alla trafikanter uppmärksamma på att det finns vilda djur på och efter våra vägar och anpassa körsättet efter detta. Viltolyckor kan drabba alla som kör på våra vägar. Här spelar fordonets storlek ingen roll, säger Lena Britz, processledare på Nationella Viltolycksrådet.
På vissa vägsträckor kan viltolyckorna vara fler än på andra. Det kan bland annat bero på tät trafik, stor viltstam i området, att det saknas viltstängsel, eller att vägsträckan är nära vattendrag.
Stora fordon kan också bidra till att förare invaggas i en trygghet att olyckan inte händer och därmed blir mindre försiktig på vägen. 

En procent av fordonen i viltkrockar
Om det ses till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker i dessutom i de tre storstadslänen.
Viltolycksrådets viltolycksremsa har information om hur en bilförare kan förebygga en olycka.
Remsan visar även bilder på vilka djurarter som gäller för att en viltolycka måste anmälas till polisen via 112-numret. Det är påkörningar av björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn som måste anmälas för att inte riskera bötesstraff på över 10 000 kronor, beroende på inkomst. Normalt sett är det 40 dagsböter i straff. 

Smitare avslöjar sig själva
De som döms för att ha smitit från viltolyckor har ofta avslöjat sig själva. De gör en polisanmälan i efterhand när de inser att det behövs för att få reparationskostnaden täckt av bilförsäkringen.
Troligen är det var tionde förare som smiter från viltolyckor.
Under veckan kommer informationsinsatser att göras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser.

Utländska yrkesförare i fokus
En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.
En speciell insats görs med information till yrkesförare, som kommer med fordon från andra länder, för att bland annat påpeka plikten att anmäla en viltolycka till polisen.
Genom att använda Viltolycksappen, som laddas ned gratis, kan trafikanter lätt ange exakt plats för sammanstötningen. Appen anger de geografiska koordinaterna.
Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda viltolycksremsan som finns att hämta hos bilprovningen eller polismyndigheten.