Foto: Shutterstock Beslutanderätten om vargpolitiken får inte avgöras i Bryssels rättssalar, menar skribenterna och lyfter upp att den praktiska förvaltningen av vargpopulationen måste kopplas till svenskt självbestämmande.

Utöka § 28 – JRF i öppet brev till regeringen

§ 28 måste förbättras, bestämmandet över jakten ska finnas i Sverige och de socioekonomiska effekterna av varg få större relevans. De förslagen riktar JRF till regeringen i ett öppet brev.

Jägarnas Riksförbund, JRF, har skickat ett öppet brev till regeringen med tre konkreta förslag på hur vargproblematiken kan lösas.

Artikel i ATL

Dessutom publicerades i dag en debattartikel i lantbrukstidningen ATL.

I brevet som har undertecknats av Solveig Larsson, Henrik Tågmark och Sven-Olof Sandberg, JRF:s verkställande utskott, konstateras inledningsvis att Naturvårdsverkets uppdatering av regelverket för skyddsjakt inte är tillräcklig.

I stället menar skribenterna att ”även det nya regelverket fokuserar på vargen i första hand och sätter befolkningen och deras livskvalitet långt efter”.

Fåren slagna

Detta medför att de nya reglerna inte kommer att ”skapa förutsättningar för lättnader för de som bor och verkar i vargområden utan i stället ytterligare öka motsättningarna, otryggheten och polariseringen”.

Därefter står:

”För den som får sin jakthund attackerad eller sina får slagna är det närmast en förolämpning att få höra att det måste ske flera angrepp för att skyddsjakt ska bli aktuellt.”

Tre förslag

För att förändra förutsättningarna har JRF tre konkreta förslag till regeringen, i korthet:

Ett tidigare regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om att utreda referensvärdet måste tydliggöras. Referensvärdet bör vara högre än sårbarhetsanalysen och de socioekonomiska följderna av varg måste ges större tyngd än i dag.

§ 28 måste förbättras och utökas eftersom det sker en dramatisk ökning av skyddsjaktsansökningarna till följd av att vargar uppträder oskyggt och närmar sig bebyggelse. En varg som befinner sig inom 300 meter från en plats där människor bor eller vistas bör få skjutas, enligt ett tidigare JRF-förslag.

De svenska regeringspartierna måste ”klargöra att bestämmanderätten för den svenska jakten och de svenska djuren ska ligga hos Sverige, ingen annanstans”.

Avslutningsvis understryker skribenterna att det är bråttom att få en förändring till stånd. För varje år som passerar utan förbättringar ”skapas sämre förutsättningar för att agera i framtiden”.