I område två i Jämtland får endast fem ensamma lodjur, som först bakspårats, fällas. Totalt blir det licensjakt på 23 lodjur i år i Jämtland. Det var 15 förra året.
Foto: Länsstyrelsen Jämtland/Shutterstock I område två i Jämtland får endast fem ensamma lodjur, som först bakspårats, fällas. Totalt blir det licensjakt på 23 lodjur i år i Jämtland. Det var 15 förra året.

Utökad lojakt i Jämtland

Men bakspårning krävs i ett jaktområde

Årets licensjakt på lodjur från den 1 mars i Jämtland har utökats med åtta lodjur jämfört med förra året. I år blir det en kvot på totalt 23 lodjur, som fördelats på sju områden. I jaktområde två får det endast fällas ensamma lodjur som först bakspårats i minst en kilometer.

I år blir det dock ingen licensjakt på lodjur i område åtta i söder, som är en del av kommunerna Berg och Härjedalen.
I område två, som finns i en del av kommunerna Östersund, Åre, Krokom och Strömsund, finns flera restriktioner när det gäller kvoten på fem lodjur. Det är endast ensamma lodjur som får fällas. Regeln finns för att freda familjegrupper, det vill säga både honan och medföljande ungar. Om bakspårning bekräftar att det är en årsunge som går ensam får det djuret fällas.  Bakspårning, utan hjälp av fordon, krävs före skott mot alla ensamma lodjur i område två.

Minst en kilometer och snitslar
”Bakspårning ska ske minst en kilometer och markeras med snitselband i spårets början och slut. Avbrott i spårningen får maximalt uppgå till 100 meter. Den som jagar ska försäkra sig om att det är ett ensamt lodjur som bakspårats. Vid misstanke om flera djur får jakt inte påbörjas. Upptäcks det under påbörjad jakt att det rör sig om flera djur ska jakten omedelbart avbrytas. Vid kontroll av fällda lodjur skall markerad bakspårningslöpa på spårsnö kunna uppvisas för länsstyrelsens besiktningsman”, skriver länsstyrelsen i Jämtland.
Specialreglerna för område två beror både på att antalet lokullar har ökat i området och att där finns lägre risk för skador i rennäringen.

Så fördelas licenskvoten
I övrigt fördelas licenskvoten till fem lodjur i område ett, fyra lodjur i område tre, två lodjur i område fyra, två i område fem, två i område sex och tre i område sju. I dessa områden är samtliga lodjur tillåtna att fälla, oavsett ålder och kön och det krävs inte heller bakspårning.
Inventeringen för säsongen 2018/2019 visade på 27 loföryngringar i Jämtland. Förvaltningsmålet är satt till 24 föryngringar, medan förvaltningsintervallet sträcker sig mellan 20 och 29 föryngringar. Miniminivån är av Naturvårdsverket satt till 16 föryngringar, motsvarande cirka 98 djur.

Ska ge utrymme för skyddsjakter
”Länsstyrelsen finner att ett uttag om 23 lodjur, fördelat med hänsyn till skadebilden i de olika områdena, bör minska risken för allvarlig skada för rennäring samtidigt som hänsyn tas så att lodjurspopulationen inte riskerar att hamna under miniminivån”, skrivs det i beslutet.
Med en kvot på 23 lodjur ska det även finnas utrymme för att ha skyddsjakt på lodjur som härjar bland renarna. Fram till den 19 februari har åtta lodjur avlivats i skyddsjakter under hösten och vintern. Det finns dessutom beslut som gör att ytterligare tre lodjur kan avlivas.
Hela beslutet finns här: