Utökad studie. Ansvariga myndigheter och forskare planerar en större kartläggning av vildsvin och cesium 137.
Foto: Shutterstock Utökad studie. Ansvariga myndigheter och forskare planerar en större kartläggning av vildsvin och cesium 137.

Utökad studie av cesiumgrisar

Statens Lantbruksuniversitet och Strålsäkerhetsmyndigheten planerar nu för en utökad provtagning av radioaktivitet i vildsvinskött. Nedfallet efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986 lade sig inte som ett jämt täcke över marken, utan varierar kraftigt även lokalt. Det bekräftas sedan nya prover tagits på vildsvin i Västerås. I den norra kommundelen uppmättes kraftigt förhöjda värden, öster om stan har fyra vildsvin fått ”godkänt” i analysen.

– Vi planerar utökad provtagning i bland annat Västerås, Eskilstuna, Sala, Heby, Tierp och Östhammar. Det finns andra platser längre norr ut, där vi vet att det kom nedfall från Tjernobyl, men där finns inga vildsvin, säger Robert Weimer, forskningsasstistent vid Statens lantbruksuniversitet i Uppsala.

Får inte säljas
Det började med en pilotstudie hösten 2011 och våren 2012 av hur vildsvinen påverkats av det radioaktiva nedfallet. Ett prov taget i Västerås visade en cesiumhalt av 4 860 becqurel per kilo. I Heby påträffades ett vildsvin med 4 840 becqurell. Max 1 500 becqurel är tillåtet om köttet ska säljas. Vid halter över 1 500 becqurel rekommenderar Livsmedelsverket intag max några gånger per år.

Peter Carlsson är hängiven vildsvinsjägare i Västerås. Han blev mycket orolig över beskedet och skickade in prov från fyra vildsvin skjutna en-två mil öster om Västerås. Häromdagen kom svaret som visade att alla proverna hade under 300 becqurel. Hans vildsvin kan ätas som vanligt.

– Jätteskönt. Men samtidigt vet vi att det finns andra platser runt Västerås där halterna är för höga, säger Peter Carlsson.

Stor variation även lokalt
Det prov som visade på 4 860 becqurel kom från en fyra år gammal Sugga som skjutits i Romfartuna strax norr om Västerås. Så lokalt finns alltså de radioaktiva ämnena spridda –godkända prov strax öster om stan och höga halter norrut.

– Så är det med nedfallet efter Tjernobyl. Det kan variera från några hundra besqurel till flera tusen på mycket små områden. De jägare som är oroliga och jagar i områden där det kan finnas nedfall får gärna höra av sig så hjälper vi till med provtagning, säger Robert Weimer vid SLU.

Detaljerad karta
Hur testvärdena varierar beror helt på vad vildsvinen ätit och hur mycket de bökat i mark med cesium 137. Och nu planeras alltså utökad provtagning, som ska ge en klarare bild av hur den ukrainska kärnkraftskatastrofen drabbar vårt nyaste högvilt.

– Det diskuteras på Livsmedelsverket och Strålskyddsmyndigheten, att man ska publicera en detaljerad karta över nedfallet, säger Robert Weimer.

Jakt & Jägare skrev om cesium i vildsvinskött i början av oktober.


Läs den artikeln här.