Förberedelserna har inletts för att sätta ut vargvalpar från svenska djurparker.
Foto: Arkivbild Förberedelserna har inletts för att sätta ut vargvalpar från svenska djurparker.

Utsättning av vargvalpar förbereds

Förberedelserna för utsättning av vargvalpar från svenska djurparker har satt igång, meddelar Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Svenska djurparksföreningen, som tidigare sade nej, är nu beredda att aktivt hjälpa myndigheterna i arbetet med att sätta ut vargvalpar. 

Samtidigt som man förbereder för utsättningen görs en analys hur stort det genetiska tillskottet kan bli från svenska djurparker. Målet är att utsättning ska kunna ske under våren 2012.

– Vi är mycket glada över att Svenska djurparksföreningen vill hjälpa till med uppdraget att stärka den svenska vargstammen genetiskt, säger Helena Kättström, enhetschef på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa.

Regeringen har gett Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att stärka den svenska vargstammen genetiskt, genom att tillföra högst 20 obesläktade vargar under de närmaste fem åren. Dock ska inte antalet vargar överstiga taket på 210 vargar.
Det första resultatet i uppdragets arbete var vargen som flyttades från Jämtland till Örebro län. Samtidigt pågår arbetet med förstärkning genom andra metoder. En av dem är att sätta ut valpar från djurparker i vilda vargars lyor.
Förberedande tester
För att utsättningen ska lyckas håller man just nu på med förberedelser och analyser. Bland annat har Svenska djurparksföreningen i uppdrag att provflytta vargar mellan djurparker och utvärdera dessa, analysera hur stort det genetiska tillskottet blir genom utsättning av valpar och planera avelsarbete utifrån resultaten och att säkerställa att det inte förekommer hundgener i djurparksvargar som härstammar från Baltikum.
– Provflyttningarna av valpar är en viktig del av förberedelserna, eftersom födelsetidpunkten för vilda valpar och djurparksvalpar skiljer sig åt. Vi måste se att tikarna accepterar valpar med olika ålder för att kunna ha framgång vid utsättning till det vilda, säger Mats Höggren, ordförande för Svenska djurparksföreningen.
Undersöker andra metoder
Man tittar även på andra sätt att förstärka den svenska vargstammen med andra gener.
– Parallellt med förberedelserna för utsättning av djurparksvalpar arbetar vi tillsammans med Naturvårdsverket med alla de olika förslag som finns i uppdraget. Vi undersöker bland annat chanserna att lyckas med insemination av vargtik samt om det är möjligt att på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt få in nya varggener från Ryssland, säger Helena Kättström.