Den blå linjen visar avgränsningen för skyddsjaktsområdet i Bie-området, norr om Katrineholm, där sex djur får skjutas, både vuxna vargar och hybridvalparna.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland Den blå linjen visar avgränsningen för skyddsjaktsområdet i Bie-området, norr om Katrineholm, där sex djur får skjutas, både vuxna vargar och hybridvalparna.

Vanliga jägare får skjuta varghybrider

Max sex djur ska fällas i flocken i Bie-området

Hela flocken med vargar och hybridvalpar i Bie-trakten i Södermanland ska skjutas bort. Sammanlagt handlar det om skyddsjakt på sammanlagt sex djur för att inte hundgener ska spridas i vargstammen. Både de vanliga jägarna i de berörda älgskötselområdena och länsstyrelsens utsedda skyddsjägare får skjuta vargarna. Men de vanliga jägarna måste börja med att försöka fälla fyra hybridvalpar.

Idag, den 24 oktober, fattade länsstyrelsen i Södermanlands län ett unikt beslut om skyddsjakt efter vargar och hybridvalpar inom ett avgränsat jaktområde i Katrineholms och Eskilstuna kommuner.
Beslutet om skyddsjakt har tagits för att skydda den svenska vargstammen från genetisk inblandning av tamhund.
Under sensommaren tog länsstyrelsens viltkameror bilder på svarta vargvalpar, som gav misstankar om att vargtiken i området fått valpar med en hund. Därför gjordes att en stor insats i området för att leta spillning för DNA-analys.
Analyserna visade att det finns minst två hybrider, som är den första generationen sedan vargtiken parat sig med en hund.

Både mörka och normalfärgade valpar
Länsstyrelsen har under oktober fått ytterligare bilder på en mörk och en normalfärgad valp i området.
”Den vargtik som uppehållit sig i området sedan december 2016 kan enligt DNA-analys inte uteslutas vara förälder till hybriderna”, skriver länsstyrelsen.
”Inblandning av hund i vargens gener kan långsiktigt bidra till en allvarlig och oåterkallelig skada på vargstammen”, konstaterar myndigheten.
Det är så viktigt att värna vargstammen mot hundgener att länsstyrelsen fattat ett unikt beslut att låta områdets vanliga jägare delta i skyddsjakten för att göra den så effektiv som möjligt.

Tre älgskötselområden får delta i skyddsjakten
Tre älgskötselområden får delta i vargjakten. Det är Julita-Floda, Näshulta och samt en del av Mälarmårdens västra älgskötselområde.
Tiken går antagligen ihop med en varghanne. Hur många valpar det finns är oklart.
De vuxna vargarna och samtliga valpar får skjutas från och med den 25 oktober fram till den 28 februari nästa år.
Jakten på maximalt sex djur får ske på ett avgränsat område i kommunerna Katrineholm och Eskilstuna.

Specialjägarna får använda hundar
Den riktade skyddsjakten med jägare som är speciellt utsedda av länsstyrelsen kan handla om att rycka ut nattetid och släppa hundar efter observerade vargar i området.
Tanken med att även låta jägarna i de tre älgskötselområdena delta är att skyddsjakten på varghybriderna kan ske i samband med annan ordnad jakt på klövvilt. Samtidigt är det viktigt att jakten på vargarna och hybriderna bedrivs så att inte gruppen splittras och flyr från området, påpekar länsstyrelsen i beslutet. Därför tillåts inte drevfolk eller drev med hundar när vanliga jägarna har skyddsjakt på i första hand hybridvalparna.

Svårt att se skillnad på årsvalparna och vuxna
Länsstyrelsen tror att det finns hybrider som både är normalfärgade och mörka. Dessutom är valparna nu så stora att de är svåra att skilja från vargtiken och varghannen hon antagligen går med.
Om jaktbeslutet endast skulle gälla hybridvalparna skulle jägare inte våga delta på grund av risken för felskjutningar, resonerar länsstyrelsen i beslutet.
Fälls dessutom tiken kan obduktionen visa hur många hybrider som fötts i reviret, motiverar länsstyrelsen om att samtliga i flocken ska skjutas.
”Vargtiken har även uppvisat ett oönskat beteende genom att para sig med hund”, kommenteras det om beslutet.

Fällor eller bedövningspilar inget alternativ
Att fånga samtliga varghybrider levande i lådfällor eller att försöka söva dem med bedövningsgevär från helikopter på högst 30 meter är inte alternativ som skulle fungera, bedömer länsstyrelsen.
Jaktledarna i älgskötselområdena måste anmäla sig till länsstyrelsens speciella SMS-tjänst för skyddsjakterna på vargarna och hybriderna.
Det blir som under vanlig licensjakt på stora rovdjur, att det före jakten på vargar och hybrider ska kontrolleras hur många djur det finns kvar att skjuta.

Högst fyra årsungar i kvoten
De vanliga jägarna i den samordnade skyddsjakten får skjuta högst fyra årsungar som är hybrider mellan hund och varg, enligt beslutet.
– Den samordnade skyddsjakten ska styras in mot hybridvalparna i första hand. Det är inte bra om något av föräldradjuren skjuts i början. Går de omkull kan kontrollen förloras och gruppen splittras, kommenterar Johan Varenius på länsstyrelsen till Jakt & Jägare.

• Ses det som ett jaktbrott om en vuxen varg skjuts av en vanlig jägare i älgskötselområdet?

– Nej, det övergripande beslutet gäller även vuxna vargar i området. Det här är ett sätt att rikta in avskjutningen på årsungarna i första hand. Men skulle en vuxen varg fällas på ett tidigt stadium kan det bli begränsningar för den fortsatta skyddsjakten, svarar Johan Varenius.

Smyg- eller vaktjakt med belysning
Skyddsjakten för de vanliga jägarna får ske som smyg- eller vaktjakt under hela dygnet, eller i samband med annan organiserad jakt i området. Under skyddsjakten får rörlig belysning användas, men inte hundar eller drevfolk.
Länsstyrelsens utsedda jägare för ”riktad skyddsjakt” får dessutom använda motorfordon, både för att spåra och genskjuta djuren. ”Specialjägarna” får även använda hund om ekipagen godkänts av länsstyrelsen.

Jakt & Jägare var först med att rapportera om att länsstyrelsen i Södermanland i början valde att hemlighålla bilderna på hybridvalparna. Se den nyheten här:

Sedan avslöjades att det handlade om svarta vargvalpar som inte ska finnas i Sverige.
Läs om det här: