Väntad kritik mot utökad rätt att skjuta varg

Jordbruksminister Eskil Erlandsson föreslår att det även ska gå att skjuta stora rovdjur utanför hägn, till exempel när varg tänker gå till anfall mot en jakthund.
Kritiken mot en lagändring kommer från väntat håll och har samma argument som använts tidigare i rovdjursdebatten.
SNF, Svenska Naturskyddsföreningen, hävdar att lagändringen underlättar illegal jakt.

– Det måste finnas ett villkor att hunden är skadad, annars blir det mycket svårt för en åklagare att bevisa illegal jakt, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

SNF tycker inte att det räcker med att det finns ett hundratal vargar i Dalarna och att den svenska vargstammen är nästan framme vid riksdagens delmål på 150 djur.

– Vargstammen är fortfarande mycket sårbar. Riksdagens mål om 20 föryngringar har ännu inte uppnåtts och innan dess måste skyddsjakt på varg vara mycket restriktiv, anser Svenska Naturskyddsföreningen

En matematisk gissning

Rovdjursföreningens vice ordförande Uffe Stridsberg stöder sig på forskarsiffror om illegal jakt. Men det är egentligen bara är en matematisk gissning, baserad på hur stor andel av sändarförsedda vargar som försvunnit av någon anledning.

– Jägarkåren får ett stort förtroende, samma jägarkår som är skyldiga till att 30 vargar skjuts illegalt i Sverige varje år. Det är inget påstående jag kommer med utan det är vad forskarna kommit fram till, säger han till Ljusnan.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson är som väntat också upprörd över en kommande lagändring. Att vargen inte är en hotad art, internationellt sett, spelar ingen roll.

– Det är ett hot mot Sveriges trovärdighet i frågor om biologisk mångfald, kommenterar han.

– I praktiken öppnar Erlandsson för jakt. Ingen kan efteråt veta om en varg verkligen varit på väg att hota en hund eller inte. Så länge vi har så få vargar som vi har måste vi vara mycket restriktiva med att tillåta att varg skjuts, tillägger Peter Eriksson.

Glad länsordförande

Bland alla dem som är glada över beskedet från jordbruksministern är Hans Degerman, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Gävleborg.

– Jag är tämligen övertygad om att jägarkåren kommer att sköta det här på ett seriöst sätt, säger Hans Degerman till Ljusnan.

Han vill även hänvisa till vargexperter som Jens Karlsson på Grimsö forskningsstation. Jens Karlsson påpekar att en utökad nödvärnsrätt inte kan hota vargstammen, eftersom de är så sällan vargattacker mot tamdjur bevittnas av en beväpnad djurägare.

– Det är ytterst få gånger just den här situationen kan uppkomma när jägaren är i närheten, kommenterar Hans Degerman i Ljusnan.