Väntar förgäves på att få skjuta lodjur

Sedan i påskas har renägarna Habbe Östlund och Jonas Kråik från Handölsdalens sameby hittat 20 rivna renar. De räknar med att i stort sett alla deras ettårskalvar strukit med.
I början av mars insåg de båda renägarna att lodjuren gick hårt åt renarna, och ansökte om skyddsjakt på tre lodjur.

Länsstyrelsen gav positivt besked, men Naturvårdsverket måste först säga sitt. Renägarna trodde ändå att ansökan skulle beviljas, på grund av länsstyrelsens inställning.

Dock dröjde beslutet. Under tiden har lodjuren fortsatt att riva ren. Renägarna tror att så många som 500 djur är förlorade, och det motsvarar hela tillväxten för dem båda.

– Fyra veckor har det tagit. De tar oss inte på allvar. En hel årgång kalvar är borta. Nu tar de våra vajor, säger Jonas Kråik till Länstidningen i Östersund, LT.

En katastrof

Katastrofen är redan ett faktum, men för att få ut extra ersättning för alla de rivna renarna måste renägarna bevisa att massdöd har skett. De får helt enkelt ge sig ut och leta rätt på alla kadaver.

Under en av sina sök hittade de en dräktig vaja som dräpts av ett lo. Fostret syns, men huvudet var uppätet. Alldeles intill låg en vaja till, som rivits av lo, men även järven har ätit av den döda kroppen.

Naturbevakare Alf Kjellström har dokumenterat de dödade renarna.

Naturvårdsverket hörde av sig, och berättade att de tagit beslut om avslag den 23 mars. Från beslut till besked har det alltså tagit ett tag, och verket beklagar.

”Varken bryr sig eller förstår”

– De varken bryr sig eller vill förstå. Vi kan tvingas gå från hus och hem och de gör ingenting, säger de två renägarna till LT.

På länsstyrelsen menar man att de inte gett renägarna falska förhoppningar. Det finns även ett yttrande från länsstyrelsen i ett e-postmeddelande till Naturvårdsverket. Den 23 mars skrev de nämligen ”Länsstyrelsen föreslår att ansökan avslås”.

Anledningen till avslaget är att länsstyrelsen inte anser att det finns föryngringar av lo i området där Jonas Kråik och Habbe Östlund har sina renar. Vuxna enskilda individer räknas inte.

– Att inventera enskilda lodjur som inte ingår i föryngringar är inte länsstyrelsens uppgift. Vi har inte resurser till det nu, säger Maano Aunapuu, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, till LT.

Kom för att se med egna ögon

På lördag den 19 april åker Maanu Aunapuu tillsammans med Magnus Kristoffersson från länsstyrelsen till området för att se situationen med egna ögon.

Att inte renägarna Jonas Kråik och Habbe Östlund totalt brutit ihop tackar de sina envisa renskötarlynnen för. De har gjort ansökningar, tilläggsansökningar, ringt myndigheter i flera veckors tid, uppgett koordinater för de platser de hittat döda renar på.

Att folk från länsstyrelsen kommer i helgen för att titta på allt, menar renägarna är rent dumt.

– De tror inte på oss. De tror inte ens på sin egen naturbevakare. Det här är helt sjukt, säger Jonas Kråik till LT.