Moderaternas EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt är med idag när vapendirektivet undertecknas.
Moderaternas EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt är med idag när vapendirektivet undertecknas.

Vapendirektivet signeras idag

I dag klockan 14.30 kommer Antonio Tajani, Europaparlamentets talman och den maltesiska inrikesministerm Carmelo Abela, som representerar det maltesiska ordförandeskapet i Rådet, att signera vapendirektivet.

Undertecknandet sker i Europaparlamentet i Strasbourg. Signeringen är det avslutande steget i lagstiftningsprocessen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.
– Vi har ökat trygghet utan att minska människors frihet. Den här reformen var nödvändig för att täppa till farliga kryphål genom bland annat stärkta regler för deaktivering, säger moderaternas Anna Maria Corazza Bildt inför signeringen.

Förhandlade fram en kompromiss
Hon har varit med och förhandlat fram en kompromiss som inte ska drabba svenska jägare så hårt som det var tänkt från början.
Anna Maria Corazza Bildt medverkar vid undertecknandet av vapendirektivet i egenskap av till förordnad ordförande i Inre marknadsutskottet.
Moderaternas kompromissinställning innebar att majoriteten i riksdagens EU-nämnd försvann för att stoppa regeringen att rösta ja till vapendirektivet i EU-Rådet.

Svensk vapenutredare utsedd
Nu är frågan hur vapendirektivet kommer att genomföras i svensk vapenlagstiftning. Regeringen har utsett Kazimir Åberg, vice ordförande i Svea hovrätt, att utreda hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk lag.
Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) är uppdraget att ”göra så lite som möjligt”.
– Han ska inte laga något som inte är trasigt. Det är bara om det är tvingande regler som han ska lägga förslag, säger ministern till TT.

Slopade licenskrav för dämpare och instickspipor
Förutom ändringarna i vapendirektivet i förhållande till svensk lagstiftning ska Kazimir Åberg undersöka om tillståndskraven ska ändras för bland annat vapendelar som ljuddämpare och instickspipor. Kan licenskraven slopas?
En annan fråga är om vapenhandlare kan ta hand om enklare vapenlicenshantering, som när en vapenköpare lämnar sitt eget, begagnade vapen i inbyte när en ny bössa köps.

Nöjda med det övergripande resultatet
Det undertecknade vapendirektivet innebär att organisationen för cirka 600 000 jägare i Norden, Nordic Hunters Alliance (Nordisk Jägarsamvirke, NJS) laddar för att försöka påverka lagstiftningsprocesserna i Norden. Jägarnas Riksförbund (JRF) är en av medlemsorganisationerna i NJS.
Inför undertecknandet skriver NJS att organisationen är nöjd med det övergripande resultatet av förhandlingarna om vapendirektivet.

Varnar för oklarheter och fallgropar
Men det finns fortfarande oklarheter och en del möjliga fallgropar, som kan drabba vapenägare I EU, i de kommande lagstiftningsprocesserna. Det måste redas ut, konstaterar NJS.
Därför behöver jägarrepresentanterna, och de som representerar övriga legala vapenägare, träffa regeringsföreträdare.
Målsättningen är att anskaffningen av vapen ska bli så lättarbetad som möjligt och effektivt hanterad av de nationella myndigheterna, utan onödig byråkrati.