Abborrar som får i sig ångestdämpande läkemedel kan leva längre.
Foto: Michal Ninger / Shutterstock.com Abborrar som får i sig ångestdämpande läkemedel kan leva längre.

Vår ångest ger fisk längre liv

I en forskarstudie visar det sig att abborrar som får i sig ångestdämpande läkemedel har en längre livslängd, då deras beteendemönster ändras.

En grupp forskare i Umeå har gjort en studie på hur läkemedel påverkar vattenlevande organismer. De konstaterar att det finns systematiska fel i de tester som görs i dag, där man riskerar att missa ekologiskt relevanta effekter, skriver Umeå universitet i ett pressmeddelande.
I studien har forskarna behandlat abborrar i laboratorium med ångestdämpande läkemedel i mindre doser än vad som uppmätts i europeiska avloppsvatten. De abborrarna visar sig leva längre än sina släktingar som lever i rent vatten. De abborrar som får medicinen blir mer aktiva, mindre sociala och mer effektiva i sitt sökande efter mat.
Det är dock svårt att bedöma om dessa effekter skulle bli likadana i en naturlig miljö. Dessutom kan en gynnsam effekt för en art göra att en annan konkurreras ut.

”Testmetoder bör ändras”
Slutsatsen är att läkemedelsmyndigheter bör utforma nya tester med fokus på ekologin, men även att skärpa metoderna som används vid tester som görs i dag för att riskklassa miljöeffekter.
Jonatan Klaminder är docent vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, och studiens huvudförfattare.
– Problemet är att vi med dagens tester inte studerar ekologiskt relevanta beteendeeffekter i någon större utsträckning. I de fåtal tillfällen de görs används dessutom fiskar som är uppvuxna i en laborativ miljö, i många generationer, vilket gör att de har tappat delar av sin naturliga beteenderepertoar. Det gör i sig att det blir problematiskt att dra ekologiskt relevanta slutsatser av testerna, säger Jonatan Klaminder i pressmeddelandet.