”Var det bara tomma ord i vargbygderna?”

Miljöminister Andreas Carlgren har tagit avstånd från rovdjursutredaren Åke Petterssons förslag att låta länsstyrelserna ta över den praktiska rovdjursförvaltningen. Det har fått sex distrikt i Jägarnas Riksförbund att skriva både till miljöministern och jordbruksminister Eskil Erlandsson.

JRF-distrikten anser att rovdjursutredningens förslag kan lindra en del av de problem som den kraftiga tillväxten av vargstammen innebär. Det är orimligt att en liten del av Sveriges yta skall hysa huvuddelen av vargstammen, tycker de.

– Den minnesgode minns säkert hur regeringens representanter före valet for runt i vargbygderna och lovade att de vid ett makttillträde skulle lyssna till människor och ta till sig deras problem. Förslag skulle läggas om åtgärder för att förbättra situationen för människor i vargområden. Det är nu av största vikt att regeringen visar att det inte bara var tomma ord. Alla människor, som med en förhoppning om en förändrad rovdjurspolitik hjälpte fram alliansen till makten, förväntar sig det, skriver de sex JRF-distriktens företrädare.

”Förändringar måste komma nu”

Rovdjursfrågan får inte hamna i en politisk långbänk, påpekar JRF-representanterna från distrikten Örebro, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen och Uppsala.

– Förändringar måste komma nu. Det är bråttom att införa en ordning där människor känner att samhället bryr sig. I annat fall riskerar många av landsbygdens människor att hamna i ett tillstånd av uppgivenhet och utanförskap, vilket skulle få negativa konsekvenser för samhället, varnar de sex JRF-distrikten.