”Våra medborgare tvingas ta lagen i egna händer”

Samtliga politiska partier i Älvdalens kommun har i en skrivelse till länsstyrelsen begärt att antalet vargar i området måste minskas till en nivå så att folk slipper flytta från orten eller tvingas ta lagen i egna händer.

Brevet från de åtta partierna i fullmäktige är synnerligen drastiskt formulerat och andas närmast desperation när de beskriver medborgarnas problem:
– Vi, de politiska partierna i Älvdalens kommun, tar till oss vad de boende inom det så kallade Fulufjällsreviret och det nya reviret i direkt anslutning österut beskriver som otrygghet och rädsla. Vi förundras över det beslut som Naturvårdsverket nu fattat att endast tillåta att en varg får skjutas i det som nu omfattas av skyddsjaktsbegreppet och med väldigt tillkrånglade regler, skriver partierna.

Tvingas bli kriminella
Politikerna anser att vargstammen i området måste minskas mycket kraftigt och förklarar att trycket från medborgarna är stort:
– Medborgarna har framfört till oss att de måste sluta med sin fritidsintressen, byta livsstil och tillbringa sin lediga tid inomhus. De säger att de måste flytta från Älvdalen och försöka hitta någonstans där de kan leva som förut. De säger att de kan tvingas bli grovt kriminella genom att själva utrota vargarna där de ska leva, och de menar att det är val som ingen människa i dagens välfärdssamhälle borde behöva ta ställning till.

Oro och rädsla
Och så vidare. Uppräkningen av medborgarnas synpunkter är lång och handlar om rädsla och oro, om att folk inte längre vågar vara i skogen, om vargar som rör sig i samhällen. Även jakten, som givetvis är en stor fråga i Älvdalen, berörs och de åtta politikerna konstaterar att vargarna påverkan på viltet kommer att utarma all älgjakt och annan jakt. Politikerna skriver:
– Vi hemställer att länsstyrelsens styrelse inser allvaret och beslutar om åtgärder som minskar antalet vargar i det aktuella området till en sådan nivå att befolkningen slipper flytta härifrån eller bli kriminella och ta saken i egna händer för att utrota vargen, samt att Länsstyrelsens styrelse fattar beslut som återskapar möjligheter för befolkningen att utöva sina fritidsintressen.

Fullmäktigeledamöter
De åtta politikerna är Ulla-Britt Emanuelsson, s, Kjell Tenn, c, Nils-Åke Norman, m, Peter Nygren, fp, Lisbet Mörk Amnelius, Kommunlistan, Inga-Lis Eriksson, Frihetliga kommunalfolket, Ingmarie Nilsson, mp och Ola Strand, kd. Samtliga är fullmäktigeledamöter.
Vänsterpartiet har inga mandat i Älvdalens kommunfullmäktige.