Varför minskar antalet jaktkortslösare?

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska utreda varför allt färre löser det statliga jaktkortet. Under flera år har antalet jaktkortslösare minskat med några tusen om året.

Det är Naturvårdsverket som gett SLU i uppdrag att utreda minskningen av jaktkortslösare. Och nu vill man ha svar på hur stor skillnad det är mellan antalet jaktdeltagare och jaktkortslösare, samt utreda människors inställning till att betala jaktkort.

Mindre pengar till viltvård
Naturvårdsverket konstaterar att färre jaktkortslösare betyder mindre pengar till viltvårdsåtgärder och viltforskning. Samtidigt växer de svenska viltpopulationerna och det behövs ett stort antal jägare för att klara av målen med viltförvaltningen och kunna hålla de växande viltstammarna på lämpliga nivåer.
Jaktkortslösarna har minskat från 299 600 till 283 811 på fem år. Utredningen beräknas vara klar vid årsskiftet.