Vargar ändrar inte hjortarnas beteende

En ny vetenskaplig studie visar att återkomsten av varg i Yellowstones nationalpark inte förändrat wapitihjortens beteende på det sätt som forskarna förväntat sig – och som redan i hög grad blivit omskrivet i medierna, även i Sverige.

Tidigare amerikansk forskning har visat att trädet asp, som är ett dominerande lövträd på stora områden i Klippiga bergen, under flera decennier tryckts tilbaka och numera bara täcker någon procent av sitt tidigare utbredningsområde. Det har spekulerats om orsakerna; till exempel klimatförändringar, och sjukdomar.
En ofta citerad studie från 2001, gjord vid Oregon State University, kom fram till att det var de stora stammarna av wapitihjort (elk) som orsakade aspens tillbakagång, samt att det i sin tur berodde på frånvaron av hjortens naturliga fiender.
Studien förutsade att introduktionen av varg bland annat skulle förändra hjortarnas beteende så att de drog sig undan de öppna – allt mer gräsbeväxta – ytorna, vilket i sin tur skulle ge aspen möjligheten att återhämta sig. Det talades också om kaskadeffekter på ekosystemet, där aspens återkomst i sin tur skulle gynna en mängd fågel och insektsarter.

Felaktig förutsägelse
Men så blev det inte – i vart fall inte ännu – visar de nya forskningsresultaten.
Forskarna bakom den treåriga studien är Matthew Kauffman (U.S. Geological Survey), Jedediah Brodie (University of Montana) och Erik Jules (Humboldt State University). Deras resultat har publicerats av Ecological Society of America journal Ecology.
De kom fram till att hjortarna (även bison och andra växtätare) inte påverkar sitt beteende speciellt mycket på grund av vargen. Växtätarna går i första hand dit maten finns – inte dit där det är vargfritt.

Går dit maten finns
För wapitin är prioritetsordningen först och främst mat, därefter reproduktion (beroende på årstid) och först i andra-tredje hand att undvika rovdjur.
Forskarna konstaterar också att inget för närvarande tyder på att aspbestånden i Klippiga bergen börjat återhämta sig. Möjligen, påpekar de, kan det ske om wapitihjorten drastiskt minskar i numerär på grund av ett hårt rovdjurstryck.
Däremot finns det inget som tyder på att hjortarna ändrat sitt beteende på det sätt som förutsades 2001.