Vargar föredrar lax före hjort

Kanadensiska forskare har visat att vargar periodvis föredrar lax på menyn, istället för den vanliga födan; hjortdjur.Under fyra år har forskarna studerat vargens födoval på ett 3 300 kvadratkilometer stort område i Brittish Columbia.

Det var med förvåning som de konstaterade att vargarna faktiskt fångar och äter lax från de kanadensiska laxälvarna.
Vargens val att äta fisk sker på höstarna och beror inte – vilket man först skulle kunna tro – på grund av brist på de traditionella bytesdjuren.
– När tillgången på lax är god på höstarna föredrar vargarna i sådana områden att fiska istället för att jaga, konstaterar Chris Darimont, som lett forskningsprojektet.

Säkrare att fiska
Forskarna tror att vargarnas ändrade födoval på hösten beror på att det helt enkelt är säkrare att fiska än att jaga. Jakt på stora klövdjur leder ofta till skador och ibland dödsfall bland vargarna.
– Undersöker man näringsinnehållet, med avseende på fett och energi, är laxen mer näringsrik än kött för vargarna, konstaterar forskarna.

Laxen hotad
En lika förvånande upptäckt som vargarnas smak för fisk är det faktum att laxen har sådant genomslag för stora delar av ekosystemen även på land. En gång fanns det lax i alla älvar från Carlifornien i söder till Alaska i norr. På 100 år har laxbestånden reducerats med upp till 90 procent.
– Risken är att just den här delen av ekosystemet försvinner på sikt. Överfiskning, förstörda vattenmiljöer och sjukdomar från laxodlingar utgör allvarliga hot för laxbestånden, säger Chris Darimont.