Vargarna i den inrättade norska vargzonen kostar skogsägarna cirka en miljard norska kronor i minskade fastighetspriser och lägre intäkter för jakten på markerna, enligt skogsägarorganisationen
Foto: Mostphotos Vargarna i den inrättade norska vargzonen kostar skogsägarna cirka en miljard norska kronor i minskade fastighetspriser och lägre intäkter för jakten på markerna, enligt skogsägarorganisationen

Vargar ger miljardkostnad för skogsägare

Norska staten har belastat skogsägare med miljardkostnader genom att inrätta den så kallade vargzonen. Det utspelet kommer från Norskog, medlemsorganisationen för skogsägare.

Kostnaderna för skogsnäringen enbart inom vargzonen närmare sig en miljard norska kronor. 
Det handlar om att vargarna tar viltet. Det blir mindre attraktivt med jakt i vargområden och olika intäkter i samband med jakt försvinner. Även värdet på skogsmarken minskar i vargrevir.
Lantbruksmäklare Ketil Koppang bekräftar att egendomar inom vargzonen är mindre attraktiva då de bjuds ut till försäljning, rapporterar ABC Nyheter.

Skogsägarna begär större vargjakt
Nu begär skogsägarna ökad vargjakt i vargzonen.
Rovviltnämnderna vill att tre flockar ska kunna skjutas bort. Norskog anser att en jaktkvot på 4,5 flockar vore bättre.
Norskog har tagit fram beräkningarna eftersom det annars mest är förluster för vargdrabbade djurägare som det är fokus på.
Förr var det vanligt även i Sverige att släppa ut djur på fritt bete i markerna, en djurhållning som ännu praktiseras i Norge.