Minst tre vargar finns kvar Osdalsreviret och flera i Julussareviret trots att 15 av 16 vargar har fällts för att tömma reviren. Nu öppnar det norska miljödepartementet för att eventuellt öka kvoterna i licensjakten. (Arkivbild)
Foto: Torbjörn Lektell Minst tre vargar finns kvar Osdalsreviret och flera i Julussareviret trots att 15 av 16 vargar har fällts för att tömma reviren. Nu öppnar det norska miljödepartementet för att eventuellt öka kvoterna i licensjakten. (Arkivbild)

Vargar kvar i norska revir trots jakt

Licensjakten kan utökas

(UPPDATERAD) I Norge beviljades licensjakt på 16 vargar i Julussa- och Osdalsreviret för att tömma reviren. Men det finns fler vargar än väntat i områdena sedan de 16 vargarna fälldes. Den sista vargen på kvoten sköts på förmiddagen idag i Osdalsreviret i Hedmark.

Sedan de 16 vargarna i licenstilldelningen har fällts rapporterar Bondebladet att reviren redan innan jakten startade kanske hade minst 20 vargar.
Det är Knut Arne Gjems, ordförande för Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark och jaktledare i området, som redogör för de deltagande jägarnas iakttagelser. 
Han säger att det nu finns minst tre vargar kvar i Osdalsreviret och flera i Julussareviret. 

Spårare missade vargar
De som spårade under varginventeringarna gjorde misstag. Djup snö kan ha gjort det svårt att fastställa det exakta vargantalet med utgångspunkt från spår.
– När snön är djup går vargarna gärna efter varandra, kommenterar Pål Prestrud, direktör på Statens Naturoppsyn.
Bondebladet har frågat företrädare för miljödepartementet om det kan bli utökad licensjakt.
– Om det fortfarande finns vargar i området efter att kvoten är fylld kan det bli aktuellt att göra en ny värdering, svarar statssekreteraren Lars Andreas Lunde (H).