Den professionelle eftersöksjägaren Per ”Bula” Kristoffersson konstaterar att vargetableringen även omöjliggör effektiva eftersök med lösa hundar, som ställer skadskjutet vilt. Lagkravet på eftersök måste slopas i vargmarker, anser han.
Foto: Leif Andersson Den professionelle eftersöksjägaren Per ”Bula” Kristoffersson konstaterar att vargetableringen även omöjliggör effektiva eftersök med lösa hundar, som ställer skadskjutet vilt. Lagkravet på eftersök måste slopas i vargmarker, anser han.

”Vargarna ger skrotad jaktetik”

Den professionelle eftersöksjägaren Per ”Bula” Kristoffersson varnar för  att jaktetiken kommer att försvinna på grund av vargarna. Det går inte att göra effektiva eftersök med lösa, ställande hundar på skadskjutet vilt i vargrevir.

– Det måste ändras i lagen så det blir möjligt att strunta i eftersök, säger han.

– Dessutom måste staten hitta ett system för att kunna varna allmänheten när det finns skadade och därmed farliga björnar och vildsvin i markerna, tillägger Bula.

Jakt & Jägare besöker Bulas stuga i Kolmårdenskogarna mellan Katrineholm och Norrköping. Ett tiotal hundar ger hals när tidningens utsände svänger in på gårdsplanen.

Här finns en lång rad jakthundsraser representerade. I hundflocken finns bayersk viltspårhund, jämtar, gråhund, finnstövare, tysk jaktterrier, foxterrier, labrador. Alla är tränade för eftersök. Bula kan när han vill hämta den hund han för tillfället behöver för en aktuell uppgift.

Han är Sveriges ende professionella eftersöksjägare och har ägnat sig åt eftersök i 37 år, varav de tolv senaste åren på heltid. Det betyder också att han har jour dygnet runt årets alla dagar.

Bula är mycket kritisk till vargolitiken. Att staten bestämt att återinplantera vargen kommer att förändra mycket av jakten, konstaterar han.

”Jaktetiken måste vi skrota”
– Den höga jaktetik som vi har idag, och där vi utan tvekan är världsledande, måste vi skrota eftersom det i framtiden blir mycket svårt att göra eftersök på skadat vilt om vi har varg i markerna, säger Per Kristoffersson

Enligt Bula har eftersöken under de senaste årtiondena blivit allt mer effektiva och därmed har lidandet minskat för det skadade djuret.

– När jag började med eftersök gick det till så att man spårade i lina efter det skadade djuret. Det innebar oftast att vi stötte upp djuret gång på gång, vilket innebar ett utdraget lidande.

På det sättet tog det ofta lång tid innan föraren kom till ett avfångningsskott eller en passkytt kunde skjuta djuret.

– Man kunde hålla på allt från fem timmar upp till ett dygn, konstaterar Bula.

Släpper ställande hundar
Men för ungefär 20 år sedan blev eftersöket mer effektivt då eftersöksjägarna började släppa sina hundar efter en tids spårning. Dessa hundar kan snabbt stånda djuret så jägaren kommer till skott.

– Det innebär att idag är de flesta eftersöken klara på mellan en till två timmar, förklarar Bula.

Men det sättet att genomföra eftersök är omöjligt i vargmarker eftersom vargen söker upp hunden för att döda den.

– Skulle vi få en älg med exempelvis en käkskada och släpper hunden får vi ett långsamt gångstånd och sedan tystnar hunden när vargen har hittat den och dödat den, kommenterar han.

Lagändring krävs
För den nya vargsituationen menar Bula att det krävs en lagändring om eftersök under jakt. Det måste framgå att jägare inte är skyldig att göra eftersök i alla lägen.

I de marker där det kommer att finnas varg, björn och vildsvin samtidigt blir situationen särskilt allvarlig.

– När det gäller björn kommer vi att tvingas sluta med eftersök då det är alldeles för farligt att spåra i lina efter en skada björn, säger Bula.

– Första gången eftersöksjägare stöter upp den kanske den går undan men inte sedan. Björnen är slug och anfallsbenägen när den är skadad, tillägger han.

Farliga, skadade björnar
Det betyder att det i framtiden kommer att vandra runt skadade björnar i skogen som därmed kan vara mycket farliga.

Därför menar han att björnstammen måste skjutas ner rejält innan vargen etablerar sig i samma område som björnen. När vargen väl har etablerat sig blir det mycket svårt att förvalta björnstammen.

Det samma gäller skadade vildsvin. Att spåra och stöta upp en skadad gris går oftast bra första gången, men sedan kan det bli farligt och eftersöket kommer att vara förenat med stora risker, varnar Bula.

Frågan är då om staten kommer att gå ut och berätta att för människor som tänkt sig att plocka bär och svamp att det kan vara farligt att gå ut i skogen.

– Jag vet inte om staten har tänkt sig att göra hemsidor där man informerar allmänheten om var det finns skadade björnar eller vildsvin och där det kan vara riskfyllt att ge sig ut, säger Bula

En sak är säker. Det kan bli betydligt obehagligare att röra sig i naturen i framtiden.