Vargartiklar skärskådade

Journalistikstudenterna Cecilia Axelsson och Christian Ståhle vid Linnéuniversitetet i Kalmar-Växjö har frågat sig hur vargen porträtteras i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Falu-Kuriren och Nya Wermlands-Tidningen. Frågan är även varför Falu Kuriren skriver så mycket om varg.

Under 2011 och 2012 har de två jämfört artiklar från rikstäckande press med lokal press. Totalt har 898 artiklar analyserats, och fördelningen är 51 procent från Falu-Kuriren, 30 procent från Nya Wermlands-Tidningen och nio procent från Aftonbladet.
De har kunnat konstatera att vargen är en laddad fråga och att användandet av värdeladdade ord är olika beroende på vilken tidning som artikeln publiceras i.

Alalyserade användandet av värdeord
I Aftonbladet används värdeordet ”skräck” eller synonym i 27 procent av artiklarna, medan ”farlig” och ”hotfull” användes i 17 respektive 15 procent.
Aftonbladets artiklar innehöll en övergripande tolkning av skräck, det vill säga att vargen är skrämmande, att någon är rädd för vargen etc. Detta är en skillnad mot resterande tidningar”, skriver de två studenterna i sin analys.
I de två lokala tidningar används värdeordet ”oskygg” flitigast, som förekommer i 18 procent av Dalatidningens artiklar, och i 13 procent av Värmlandstidningens.
De har också upptäckt att när tre av tidningarna låter människor få komma till tals så är det vanligast med människor som är emot varg. I Falu-Kuriren är det det lika många mot som för som  lyfts fram.

Bildanvändande skiljer sig
Användadet av bild till artikeln är vanligare i rikspressen än i den lokala. Bilder används också på olika sätt.
De vanligaste bilderna i Aftonbladet är personbild, genrebild och bilder på fridfulla vargar. I Falu-Kuriren är det däremot personbild, grafik och sedan genrebild.

Varg och jakt nämns ofta tillsammans
Gemensamt för alla tidningarna är att det mest förekommande ämnet i vargrapporteringen är jakt, både i direkt form eller som beslut, lagar och förordningar.
Studenterna ger sammantaget alla fyra tidningar godkänt i analysen. 
Efter att ha sammanställt resultatet av vår undersökning har vi funnit att de fyra tidningarna har hanterat rapporteringen om vargen på ett fördelaktigt sätt. I de flesta fallen har de undvikit att använda sig av de värdeord som vi valde att använda oss av”, skriver de.